Ønskekonsert på nettet får bråk

Platebransjen forlanger at SOL og Radio 1 stenger sin nyåpnede, interaktive musikktjeneste på nettet.

Platebransjen forlanger at SOL og Radio 1 stenger sin nyåpnede, interaktive musikktjeneste på nettet.

Det er bare uker siden SOL

åpnet sin interaktive musikktjeneste MinRadio.com.

- Dette er ikke en radiostasjon, det er musikkleveranse over nettet - on demand. Vi snakker om en avansert jukeboks på nettet, og det er noe helt annet enn 'webcasting', sier platebransjens Sæmund Fiskvik, til digitoday.

Han sier IFPI Norge har snakket med minradio, men at de ikke har blitt enige.

- Det er ingen tvil om hva som er regelverket her, understreker Fiskvik. Om minradio hadde spurt IFPI, som bestyrer plateselskapenes rettigheter til musikken Radio 1 har i arkivene sine, så hadde de ikke fått tillatelse, tilføyer han. Det skal ikke være snakk om penger, men derimot om godkjening.

Etter det digitoday forstår skal saken ha vakt stor interesse rundt omkring i verden. Forskjellen mellom minradio og 'vanlig' nettradio er at man på SOL og Radio 1s tjeneste kan ønske seg melodier. Det er denne ønskekonsert-funksjonen som tirrer opp plateselskapene, siden det defineres som musikkleveranse heller enn kringkasting.

- Vi mener vi ikke har gjort noe ulovlig. Etter vår oppfatning er dette utvilsomt radiokringkasting på linje med FM radio. Det er snakk om en 'ønskekonsert'-funksjon som alle radioer alltid har hatt, bare at ny teknologi åpner for modernisering av konseptet, sier Ole Jørgen Torvmark, som er redaktør for tjenesten.

Han sier selskapet 'selvfølgelig' skal betale vanlige avgifter for musikken.

- Vi har vært i dialog med rettighetsorganisasjonene fra før virksomheten startet opp og har oppfattet dem slik at det var ok at vi startet opp i påvente av endelige avtaler, tilføyer han.

Han opplyser at de har snakket med TONO og GRAMO, som bestyrer andre rettigheter som er tilknyttet musikken. Fra TONO får vi opplyst at de stiller seg positive til en avtale, men ikke kan gjøre noe så lenge plateselskapene nekter å lisensiere musikken.

- Vi ønsker ikke å føre noen slags 'nei-politikk' sier administrerende direktør i TONO, Cato Strøm til digitoday.

Fiskvik opplyser til Aftenposten at IFPI vil ha minradio stoppet medmindre de 'rydder opp'.

Til toppen