Oppblåst Alcatel-resultat

Konsernsjef Bjarne Aamodt i Alcatel STK sier seg "tilfreds med resultatet" på 194 millioner kroner, som ble lagt fram torsdag. Men strengt tatt går det ikke bedre enn det må i Alcatel.

Tilsynelatende la Alcatel STK torsdag fram et knallresultat for årets seks første måneder - med en forbedring sammenliknet med samme periode i fjor på 123 millioner kroner.

Men de "sterke" halvårstallene på 194 millioner i resultat etter skatt så langt i år, mot 71 millioner kroner i samme periode i fjor, er i realiteten ikke så mye å skryte av. Uten salget av Kitron og deler av eiendommen på Økern i Oslo, ville resultatet før skatt for årets seks første måneder faktisk vært fire millioner kroner dårligere enn i tilsvarende periode i fjor.

Det er som kjent en kortvarig glede å pisse i buksa for å holde varmen.

Tallenes tale: Alcatel-resultatet før skatt ville blitt redusert fra 257 til 97 millioner kroner uten disse salgsinntektene, og dermed i underkant av 1996-resultatet på 101 millioner kroner. Konsernets samlede driftsinntekter gikk også ned - fra 1.996 millioner kroner ifjor til 1.910 millioner første halvår i år.

Konsernets ordretilgang ved utløpet av første halvår ble redusert med hele 596 millioner kroner, fra 2.478 millioner kroner i 1996, til 1.882 millioner ved utløpet av første halvår i år.

Nedgangen skyldes ikke minst en bekymringsfull svikt på kabelsiden.

Resultatet innen både telekomselskapet og distribusjonsselskapet er tilfredsstillende, og ordreinngangen er god.

Tabell: Nøkkeltall Alcatel-konsernet. Alle tall i millioner kroner.

RESULTATREGNSKAP 1. halvår 1997 1. halvår '96 1996 - 12 mnd.
Driftsinnt. 1.910 1.996 4.315
Driftsres. 1.823 1.902 4.049
Res. løpende drift 87 94 266
Res. salg eiendeler 160 - -
Driftsres. 247 94 266
Res. før skatt 257 101 280
Res. etter skatt 194 71 204
Til toppen