Oppgradert satellittnavigasjon kan gi mobilen din 20 centimeters nøyaktighet

EU-Kommisjonen åpner neste år for en ny og mer nøyaktig bruk av Galileo-satellittene, slik at man kan få en posisjonering på ned til 20 centimeter – men bare hvis telefonen kan motta to GNSS-signaler samtidig.

Illustrasjon.
Illustrasjon. (Illustrasjon: ESA)

EU-Kommisjonen åpner neste år for en ny og mer nøyaktig bruk av Galileo-satellittene, slik at man kan få en posisjonering på ned til 20 centimeter – men bare hvis telefonen kan motta to GNSS-signaler samtidig.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Det er ikke alltid at GPS-mottakeren i smarttelefonen eller bilen din treffer helt nøyaktig når du svinger opp i innkjørselen hjemme.

I dag opererer de fleste GNSS-tjenester (Global Navigation Satellite System) som GPS og Galileo, med en usikkerhet på opptil et par meter, og derfor kan det godt hende at skjermen viser at den nydelig parkerte bilen din er plassert midt i naboens hekk.

Men fra neste år blir det mulig å redusere denne usikkerheten med en åpen og helt gratis tjeneste, High Accuracy Service (HAS), som blir en del av det europeiske GNSS-systemet Galileo.

– Vi forventer at EU-Kommisjonen åpner for bruk av HAS neste år, og da blir det mulig å få en posisjonering med en nøyaktighet på mellom 20 og 30 centimeter; noe som er markant mer nøyaktig enn med de nåværende gratistjenestene, sier sivilingeniør Per Kolbeck Nielsen ved Geografisk Referencer i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), som står for den introduksjonen av Galileo i Danmark.

– Galileo HAS åpner for en helt ny brukergruppe som snart får adgang til en nøyaktighet som hittil har vært forbeholdt profesjonelle brukere, som for eksempel bønder og landmålere, som abonnerer på private tjenester. HAS blir gratis for alle, og SDFE forventer at det vil bli mange brukere av den nye nøyaktige tjenesten innen landbruk, transport og logistikk, sier han.

Testet på tilslørt landbruksrobot

I forkant av den forventede frigivelsen av HAS-tjenesten neste år, har SDFE allerede nå gjort det mulig for bedrifter og universiteter å teste hva tjenesten kan brukes til, og hvordan. Det skjer med en simulering av HAS, som SDFE har utviklet i samarbeid med DTU Space.

Inntil videre er simuleringen knyttet til en enkelt landbasert GNSS-stasjon i Suldrup i Nordjylland, men den kan i prinsippet aktiveres på alle SDFEs 12 GNSS-stasjoner i hele Danmark.

I første omgang har SDFE selv – «helt uvitenskapelig», som Per Kolbeck Nielsen sier – testet simuleringen med landbruksroboten Robotti, som vanligvis brukes til å luke i blant annet roeåkrer.

– Vi har tilslørt Robotti, slik at den skal navigere i en potetåker med en nøyaktighet på 20 centimeter, hvor posisjonen vil variere tilfeldig innenfor et vindu på pluss/minus 10 centimeter. Den testen var vellykket, sier Per Kolbeck Nielsen.

Les også

Robotti bruker i dag et såkalt Real Time Kinetic-system (RTK), hvor private leverandører korrigerer for feil i GNSS-signalene med et jordbasert referansesystem. Et slikt system er i stand til å ta høyde for den forvrengningen GNSS-signalene utsettes for når de passerer gjennom atmosfæren.

Med RTK kan man vanligvis oppnå en nøyaktighet på ned til noen få centimetre. Ved å tilsløre Robotti, har SDFE testet om roboten har kunne utføre jobben sin på åkeren med en lavere nøyaktighet, altså 20 centimeter.

Blir en mellomting

I nær framtid avholder SDFE to hackathons, hvor studenter og bedrifter kan konkurrere om raskt å utvikle løsninger og tjenester på blant annet High Accuracy Service.

– Galileo High Accuracy-tjenesten er en slags mellomting mellom RTK og de rå GNSS-dataene, slik vi kjenner dem fra smarttelefonen, sier Per Kolbeck Nielsen.

HAS-tjenesten fungerer ved at korreksjonene lastes opp sentralt av Galileos jordbaserte infrastruktur – også kalt uplinkstasjoner – til satellittene, som deretter sender ut korreksjonene sammen med det egentlige GNSS-signalet.

Med denne teknikken vil en smarttelefon motta et GNSS-signal og korreksjoner til signalet samtidig, noe som gir en nøyaktighet på 20–30 centimeter. Det forventes at nøyaktigheten økes etter hvert som teknologien og satellittene oppgraderes.

– I takt med at Galileo blir oppgradert, er ambisjonene å øke nøyaktigheten. Med hvor mye og når er det enda for tidlig å spå om, sier Per Kolbeck Nielsen.

Les også

Det unike ved HAS er altså at brukeren ikke er avhengig av jordbasert infrastruktur og tilgang til mobilnettverket for adgang til korreksjoner. Korreksjonene sendes ut direkte via satellittene, noe som gjør brukeren ikke trenger internettilgang.

– Det vil være opplagt å bruke tjenesten de stedene hvor man i ikke har adgang til private RTK-tjenester, for eksempel i arktiske områder, i offshoreindustrien i Nordsjøen eller i utviklingsland hvor man ikke har tilgang til de jordbaserte referansestasjonene, eller ikke har tilgang til internett, sier Per Kolbeck Nielsen.

Chipsett på vei

Galileo er i motsetning til andre GNSS-systemer et sivilt system under sivil kontroll.

Det betyr at adgangen til de nyeste mulighetene innen rombasert navigasjon og posisjonering (GNSS) for første gang ikke lenger er avhengig av fremmede makters militære, slik det er tilfelle med for eksempel det amerikanske GPS-systemet, det russiske Glonass, eller det kinesiske Beidou.

Les også

For å kunne bruke den kommende High Accuracy Service på for eksempel en smarttelefon, må den kunne motta to GNSS-signaler samtidig; også kalt dual-frekvens. Inntil videre er det bare den kinesiske mobilprodusenten Xiaomi som har sendt en telefon ut på markedet med en chip som er i stand til å motta GNSS-signaler fra to frekvenser samtidig. Det forventes at mulighetene for dual-frekvens realistisk blir tilgjengelig i de fleste nye smarttelefoner rundt 2022.

Saken ble først publisert på danske Ingeniøren (ing.dk), og gjøres tilgjengelig på norsk for abonnenter av Digi Ekstra gjennom vår samarbeidsavtale med Teknologiens mediehus/Ingeniøren.

Kommentarer (3)

Kommentarer (3)
Til toppen