Oppkjøp gjør M2S til Europas ledende e-lærer

- Oppkjøpet gir M2S en årsomsetning på 290 millioner svenske kroner, 380 ansatte, og en produksjon på syv språk, sier leder for M2S Norge, Ole Martin Dahle.

M2S - forkortelsen står for "methods to skills" - er opprinnelig et svensk selskap som har drevet med IT-basert opplæring siden 1991.

De første store kundene kom året etter: Det svenske Forsvaret kjøpte en pakke for opplæring av tanksførere, og Riksskatteverket kjøpte en pakke for opplæring på interne systemer.

- Opplæringen til M2S har konsekvent fulgt prinsippet "se, høre og gjøre", forteller administrerende direktør Ole Martin Dahle i M2S Norge.

- Alle pakkene bruker en kombinasjon av lyd og bevegelige bilder.

I 1996 ble Norsk Hydro kunde for en opplæringspakke til programmer for innkjøp og personal. Året etter ble det etablert datterselskaper i Norge, Storbritannia og Tyskland. Siden har utviklingen gått svært raskt. M2S er børsnotert, hadde en omsetning på 132,2 millioner svenske kroner i 1999 og er i ferd med å overta den langt større tyske konkurrenten Prokoda.

- Oppkjøpet gjør M2S til Europas ledende e-læringsforetak med en årsomsetning på 290 millioner svenske kroner og 380 ansatte. Oppkjøpet koster maksimalt 120 millioner tyske mark [505 millioner norske kroner] og skal finansieres gjennom en nyemisjon. Prisen avhenger av Prokodas resultat i 2000.

Prokoda er spesielt sterke på opplæringsprogrammer knyttet til det kjente forretningssystemet SAP. Oppkjøpet og en planlagt etablering i Frankrike i løpet av året gir M2S en sterk stilling i alle vesteuropeiske land unntatt Benelux, Italia og Portugal. All opplæring foregår på lokale språk. I tillegg til skreddersøm og opplæring i typiske forretningssystemer, har M2S produkter for standardprogrammer som Word og Excel - på sju ulike språk.

Den lokale forankringen er en vesentlig konkurransefordel mot amerikanske opplæringsprogrammer. I Norge har M2S opplæringspakker tilpasset kravene i Datakortet.

- Vi planlegger å sentralisere kursutviklingen til Irland, mens tilretteleggingen til de ulike språkene foregår lokalt. Vi vurderer også å gi bestemte kunder tilgang til vårt utviklingsverktøy, blant annet fordi vi ikke greier å tilfredsstille alle som ønsker skreddersydd opplæring. Blant norske kunder dette er aktuelt for, er A-etaten, Skattedirektoratet og Kongsberg Offshore.

Til toppen