Opticom til særlig observasjon

Oslo Børs gransker nå om Thomas Fussel og Opticom burde ha informert hele markedet om Fast Search and Transfers kommende kontrakt.

Oslo Børs gransker nå om Thomas Fussel og Opticom burde ha informert hele markedet om Fast Search and Transfers kommende kontrakt.

Ved børsens åpning torsdag ble børspause iverksatt mot det norske dataselskapet Opticom. Fast Search and Transfer, hvor Opticom eier store deler av aksjekapitalen, fortalte på en presentasjon i dag morges om en ny kontrakt med en stor europeisk finansinstutisjon. Denne kontraken skulle være av betydelig størrelse.

Børspausen ble avsluttet noen minutter over halv ett, men Opticom er satt på særlig observasjon. Dette bekrefter informasjonsdirektør Bernt Bangstad ovenfor digi.no.

- Dette er et varsel til markedet om at prisingen av aksjen kan være usikker, sier Bangstad. Han vil ikke ta stilling til om Opticom har brutt reglene.
- Det er dette vi nå skal granske nærmere. Vi får se om den informasjonen som har kommet fra Fast kan ha hatt kurssensitiv karakter.

Hvis Opticom blir funnet skyldig i å ha brutt børsreglementet angående opplysningsplikt til markedet kan det bli snakk om høye gebyrer for selskapet. Er tilfellet så alvorlig at selskapet bli idømt et gebyr for overtredelse blir straffen fra en til ti ganger selskapets børsavgift. For Opticom er denne omtrent 600 000 kroner i året.

Hvis tilfellet er meget graverende kan Opticom med andre ord bli idømt hele 6 millioner kroner i bot.

Til toppen