Optimistisk Munck tror mediebruken bare vil øke

Nettbrukerne benytter Norges største Internett-portal lite i forhold til andre tradisjonelle medier, som for eksempel avis. Schibsted-direktør Sverre C. Munck er ikke bekymret for en forskyvning i mediebruken og tror totalvolumet vil gå opp i den digitale fremtiden.

Ett minutt er alt rastløse nettbrukere tar seg tid til å tilbringe på Norges største Internett-tjeneste, Scandinavia Online, hver dag. Til sammenlikning bruker folk 30 ganger så lang tid på aviser og bortimot én time på TV-titting hver dag.
Det kan du lese mer om i dette intervjuet med SOL-direktør Thomas Ranje:
SOL: - Skal ikke ut i Europa

Sammenlikningen mellom en enkeltstående portal og andre mediekanaler er muligens ikke helt rettferdig, men den illustrerer at bruksmønsteret er ganske forskjellig fra mediekanal til mediekanal.


Tidsbruk er da også en parameter som konserndirektør Sverre C. Munck i Schibsted Multimedia er svært opptatt av.

- Dette er noe som har engasjert oss i lang tid og hvor vi har trykket på for å få mulighetene til å begynne å måle den. Det er helt klart at det ligger styrker og svakheter i hvert medium, og det vil alltid være forskjeller i bruksmønstre, sier han.

Han mener at avisene vil være forbeholdt lange artikler også fremover, mens man i fremtiden ikke nødvendigvis vil måtte skrive lengre artikler for å få folk til å tilbringe mer tid på nettet.

Portalen SOL er i stor grad avhengig av eksterne aktører som leverer stoff. SOL setter det i sin egen kontekst og legger til ulike former for funksjonaliteter og interaktive elementer som spørsmål, debattforum og liknende.

- For å få folk til å bli lenger på nettstedet, er mer og bedre funksjonalitet et av elementene. Men også innhold under eget brand kan føre til at folk blir lenger, mener Munck.

- Så du er ikke bekymret for at en glidning i bruksmønsteret, for eksempel at lesning av VG på papir sklir over til VG på nett, kan få konsekvenser for dere, ikke minst på det kommersielle området?

- Spørsmålet er litt spesielt, Jeg tror at folk vil bruke mer tid på medieprodukter generelt i fremtiden. Det er jeg faktisk veldig overbevist om. Du forutsetter at en glidning fra papir til elektroniske medier vil medføre at det ene går på bekostning av det andre. Jeg mener at mediebruk i en vid definisjon av ordet vil øke, en bruk som inneholder både nytte- og underholdningsaspektet. Noen deler av medieverden vil oppleve et fall som vil merkes på kort sikt, men det vil jevne seg ut, tror Munck.

Han føler at Schibsted er i en god posisjon i det endrede mediebildet.

- Vi posisjonerer oss, du kan si vi tar lodd i flere lotterier. Vi prøver selv å skaffe oss best mulig forutsetninger i forhold til endringene.

Munck og Schibsted er en sterk tilhenger av å være til stede flere steder på en gang i samme marked, gjerne gjennom eierskap i konkurrerende virksomheter.

- Vi bestemte oss våren 1995, hvor proprietære systemer lå langt framme, for å satse på et åpent Internett. Det tror vi fortsatt på, sier han. Uten sammenlikning forøvrig kom Schibsted til lik konklusjon som Microsoft og Bill Gates som omtrent på samme tid fant ut at proprietære nettverk som MSN ikke hadde noen digital fremtid.

Dermed tror Munck også på at betaling for nyheter gjennom abonnement, som man gjør på papir, ikke vil være en del av nettet de nærmeste årene.

- Jeg tror ikke man i dag bør ta betalt for aktualitetsinnhold på nettet i en vekstfase hvor det er markedsandeler og konkurransen som teller. Kanskje når inntektene kommer skikkelig i fokus vil det være annerledes, men det dreier seg kanskje om fire år frem i tid, spår han

Til toppen