BEDRIFTSTEKNOLOGI

Optimistisk Trondsen ser flaskehalser i 2001

EDB ser god vekst innen hovedområdene og legger samtidig om til en mer oversiktlig organisasjonsstruktur. Ledelsen opprettholder optimistiske forventninger for 2001 men frykter kapasitetsproblemer.

Ole-Andreas Krohn
26. jan. 2001 - 12:42

EDB Business Partner ASA (EDB) la frem sine tall for fjerde kvartal og 2000 i dag. Samtidig som selskapet ser god etterspørsel i hovedmarkedene vil også enkelte problemer i deler av virksomheten nå bli tilbakelagt.

Omsetningen for 2000 endte på 4.771 millioner kroner mot 4.597 millioner kroner i 1999. Underskuddet før skatt på 8,9 millioner kroner i 1999 ble snudd til et overskudd før skatt på 92,9 millioner.

Den nye selskapsstrukturen vil bestå av hovedsakelig to softwareleverandører ; Bank & Finans og Telekom, og to service-enheter; Konsulent ( Rådgivning, prosjektledelse, e-business ) og Drift, Outsourcing, ASP.

Driftsområdet er selskapets viktigste område og hadde i fjor en omsetning på 1.916 millioner. I dette området og Bank & Finans-området lover selskapet å ta ut 150 - 200 millioner i synergigevinster i forbindelse med Fellesdataoppkjøpet. Disse gevinstene vil imidlertid ikke synliggjøres før i 2002. For i fjor og i år vil innsparingene gå med i forbindelse med den løpende omstruktureringen.

Selskapet forventer at marginen for området etterhvert vil falle fra 11 prosent ned mot 9-9,5 prosent på grunn av prispress i markedet. Til en viss grad vil de synkende marginene kunne kompenseres med økende omsetning. Det skal være flere store outsourcingskontrakter på vei ut i markedet i år.

Telekom-området omsatte i 2000 for 1.004 millioner kroner mot sammenlignbart 850 millioner i 1999. Området leverer blant annet Mediation-løsningen som er teleoperatørenes bindeledd mellom den fysiske trafikken og faktureringen. Driftsmarginen og omsetningen er godt hjulpet av en kontrakt med amerikanske Telesciences. For 2001 blir fokus på videre internasjonal ekspansjon.

Konsernet har nylig opprettet et kontor i Spania med den hensikt å arbeide mot hele det spansktalende området. Ledelsen legger imidlertid vekt på at dette er markeder hvor ting kan ta lang tid.

Konsulent-området endte 2000 med en omsetning på 666 millioner kroner mot 670 millioner kroner i 1999. Driftsmarginene i denne virksomheten var på tynne 2,3 prosent. For fjerde kvartal alene var imidlertid marginen 13,2 prosent. Ledelsen forventer derfor betydelige forbedringer for 2001.

Selskapet Ephorma, som nylig har vunnet en større kontrakt med Oslo Kommune, belastet denne delen av virksomheten med et underskudd på 10 millioner kroner for hele fjoråret. På dagens presentasjon fremhevet ledelsen at utviklingen i fjerde kvartal for Ephorma var svært god.

Bank-Finansområdet omsatte i 2000 for 661 millioner kroner mot 244 millioner kroner i 1999. Den kraftige veksten skyldes ikke minst integreringen av Novit/Fellesdata.

Siden avslutningen av tredje kvartal har virksomhetsområdet halt i land 5 større kontrakter med ulike banker, blant annet en 2 milliarders kontrakt med Gjensidige NOR. Selskapet forventer høy aktivitet både i år og til neste år.

Markedet for disse tjenestene drives av de store internasjonale investeringene innen e-bank løsninger. Som en tilleggsfaktor kommer det at finansmarkedet stadig får nye og mer utradisjonelle aktører som vil ha behov for løsninger.

Ledelsen i EDB spår at dette markedet kommer til å få kapasitetsproblemer med blant annet for lav tilgang på kvalifiserte mennesker. Dette kan sikre god etterspørsel og gode marginer for de selskapene som er riktig posisjonert.

Dagens Infrastrukturvirksomhet er skilt ut og i et 50/50 partnerskap med Telenor ASA (TEL) og ledelsen ser for seg at eierandelen i dette selskapet vil falle etterhvert som flere partnere kommer inn.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.