Optisk kabel inn i stua

For å korte inn på amerikanerne legger NTT fiberoptikk i de tusen hjem i Tokyo / Osaka området.

Den japanske teleoperatøren Nippon Telegraph & Telephone (NTT) akter nå å legge bredsiden til for å ta igjen det amerikanske forspranget innen Internett. Selskapet planlegger det de hevder er verdens første kommersielle fiberoptikkbaserte nettverk.

Tjenesten skal etter planen bli tilgjengelig i Tokyo og Osaka allerde i desember i år.

Wall Street Journal skriver at planene vekker bekymring blant utenlandske nettoperatører i Japan som frykter at det halvstatlige NTT på denne måten styrker sin allerede dominerende posisjon i markedet. De eksisterende tilbydere av kabel- og overføringstjenester frykter også å bli utestengt fra å kjøpe kapasitet på linjene.

Japan ligger langt etter i å tilby bredbåndsløsninger til forbrukerne. I USA og Europa er bredbåndsløsninger ofte levert av kabel-TV operatører, som det finnes få av i Japan.

En annen mulighet er bruk av såkalt Digital Subscriber Line ( DSL ) som øker effekten i eksiterende kobberlinjer slik at disse kan overføre større mengder data. Denne muligheten er også brukt i USA og Europa. NTT prøver nå å hoppe bukk over begge disse teknologiene ved å gå direkte på fiberoptisk baserte løsninger.

Fiberoptisk overføring helt inn i husholdningen har lenge vært sett på som den teoretisk ideelle løsningen. Kostnadene har imidlertid vært for høye til å gjøre utbyggingen kommersiell lønnsom.

Nå sier NTT at de allerede har bygget ut fibernettverket i alle boligområder i det sentrale Tokyo og Osaka. Dette skal muliggjøre sluttføringer inn til husholdningene.

Fortsatt blir imidlertid løsningen relativ kostbar.

Installeringskostnaden kommer på flere hundre dollar pr husholdning. I tillegg kommer en månedlig avgift på 120 dollar til NTT og en månedlig avgift til den individuelle ISP. En talmann for selskapet lover at prisene skal falle etterhvert som flere kobler seg på.

Til gjengjeld er man da til enhver tid oppkoblet. Maksimal overføringshastighet blir 10 Mbps, hvilket ifølge selskapet innebærer at kunden f.eks. kan sende 10 bilder tatt med digitalkamera via e-mail til en venn i løpet av ett sekund.

NTTs nye tjeneste berører også spørsmålet i hvilken grad de japanske myndighetene skal finansiere utbyggingen over skatteinntektene. Regjeringen har nylig besluttet å sette seg årlige mål for utvidelse av internett-nettverket. Fra industrien presses det på for å få en rask vekst slik at man blant annet snart kan tilby tre-dimensjonale videospill og movie-on-demand.

Til toppen