Ordentlig UMTS først fra 2003

Tidliger konsernsjef i Orange, nå rådgiver for hovedaksjonær France Telecom, Hans Snook, sier at de første UMTS-tjenestene med mening først kommer i 2003.

Snook sier ifølge Guardian Unlimited at det ikke var bortkastede penger å kjøpe UMTS-lisenser på auksjoner, og han mener beskyldninger om at en aldri vil kunne forrente investeringene ikke kan begrunnes.

Men Snook medgav at noen virkelige UMTS-tjenester neppe ville bli lansert før tidligst i 2003.

- Folk tror disse lisensene er dyre fordi en ikke ser hvor inntektene skal komme fra. Dette skjer hver gang en ny mobilteknologi blir introdusert og hver gang har tvilerne vist seg å ta feil.

Han mener den nye mobilstandarden vil bety nye tjenester og nye måter å ta betalt for tjenester på.

Selskapets svenske datterselskap ligger nå an til å måtte investere i sitt eget mobilnett, ettersom selskapet ikke har klart å finne noen andre å samarbeide med, skriver Vision.

Administrerende direktør i Orange Sverige, Jeremy Sell, sier til Vision at selskapet sitter i forhandlinger, men at resultatet like gjerne kan være at selskapet bygger sitt eget nett.

Dermed vil kostnadene øke, for mens selskapet alene må regne med å investere 15 milliarder kroner vil selskapet med en partner kunne halvere investeringen. Et alternativ er å kjøpe kapasitet der selskapet selv ikke har dekning.

Til toppen