Orkla-eide HjemmeNett legges ned

Orkla Media-eide HjemmeNett er på jakt etter en løsning etter at det er bestemt at portalen ikke lenger har livets rett.

Alle ansatte i portalen HjemmeNett går på tre måneders oppsigelse allerede. Administrerende direktør Runar Lie i HjemmeNett sier at de har fram til 1. april til å finne løsninger.

- Vår vurdering er at det opprinnelige portalkonseptet ikke danner grunnlag for videre drift for oss. Når vi ser rundt oss, er ikke vi de eneste som er nødt til å revurdere hva man vil gjøre med en portalvirksomhet, sier Lie til digitoday.no.

HjemmeNett gikk på luften 25. september 1997 og har hele tiden slitt med å få opp trafikken og interessen rundt tjenesten. Portaltjenesten har aldri vært blant de reelle konkurrentene til SOL, ABC Startsiden og Spray, blant annet på grunn av at hovedeieren Orkla Media aldri har lagt store ressurser inn i satsingen på selskapet.

Blant annet er det kun ti årsverk som i dag jobber med HjemmeNett-portalen. En opptrapping var på gang, med en sterk utvidelse av satsinger på ulike kanaler med egne kanalredaktører, men denne satsingen ble aldri iverksatt.

Orkla Media eier til sammen 47,5 prosent i direkte og indirekte eierskap (gjennom Hjemmet Mortensen) i HjemmeNett.

Runar Lie understreker imidlertid at det ikke er en kritisk finansiell situasjon for selskapet som har gjort at den ordinære portaldriften nå anser nedleggelse som det reelle alternativet.

- Vi har ikke problemer med likviditeten. Det som gjør at vi nå leter etter alternative bruksområder, er at inntektene ikke har kommet i den grad vi har ønsket det, sier han. Det vil si at de ser etter alternative løsninger for tjenesten.

Selskapet omsatte i år 2000 for 4,2 millioner kroner, det vil si noe bedre enn i 1999. På resultatlinjen ble tallene mye svakere etter en stor kostnadsside og goodwillavskrivninger i forbindelse med kjøpet av eShop i år 2000.

Trafikken var i januar måned 2001 på et par millioner sidevisninger, opplyser Lie til digitoday.no. Dette skal være fordelt på cirka 20.000 daglige brukere etter det digitoday.no skjønner. Denne trafikken har forbrukerportalen bygd opp i løpet av tre og et halvt år og de ligger milevis etter konkurrenter som SOL og Startsiden.

Han understreker at de aktivt følger opp alle avtaler de har med partnere og leverandører og presiserer at annonsenettverket Netpool, som eies 50 prosent av HjemmeNett og 50 prosent av Telia, ikke er berørt av HjemmeNett-problemene.

HjemmeNett har i dag et samarbeid med Sense Communications, hvor HjemmeNett bistår med redaksjonell produksjon for Sense sine internettabonnenter. HjemmeNett håper på at dette samarbeidet videreføres, men i annen form etter at portalen legges ned.

- Netpool er overhodet ikke berørt, sier han og antyder at annonsenettverket er et av forretningsområdene de vil satse sterkere på i en usikker fremtid.

Dessuten ser de på mulige inntektskilder gjennom produksjon av reklame på Internett for andre aktører og muligheter for å utnytte/selge publikasjonssystemet som er utviklet spesifikt for portalen.

Hva som vil skje med brukerdatabasen og trafikken HjemmeNett sitter med, er ikke avklart.

Til toppen