Oslo Børs for sent ute

InFocus leverte i dag sine resultater til markedet, men noen børsmelding kommer ikke fra meldingssystemet til Oslo Børs. Det holder ikke.

En av de mest kurssensitive ting som leveres fra et selskap til markedet er deres resultattall. At disse derfor når hele markedet samtidig, uten at noen blir tildelt dette før andre, er av største viktighet. Alt annet er uakseptabelt, og hører ikke hjemme i et friskt aksjemarked.

I dag var turen kommet til det norskamerikanske prosjektørselskapet InFocus til å levere sine kvartalstall til markedet. Klokken 15:00 blir tallene sluppet i det amerikanske markedet, og det samme skulle skjedd her hjemme. Det skjedde ikke. På den som ventet i spenning på tallene, kan det nok har fortonet seg som om både vinter og vår hadde passert før man fikk den samme informasjonen.

Oslo Børs iverksetter riktignok en børspause for handelen i aksjen, men åpner likevel opp denne igjen klokken 15:20 - før man har fått formidlet resultatet til det norske markedet klokken 15:26. Tar man også i betraktning at det amerikanske markedet åpner rett etter dette, klokken 15:30, blir ikke saken bedre. For det gir investoren fattige fire minutter til å sette seg inn i informasjonen og agere på dem før ulveflokken i USA er over ham.

I teorien om det effisiente markedet heter det at all informasjon som blir fordelt i markedet, øyeblikkelig vil forplante seg i aksjekursen. Men da gjelder forbeholdet om at denne informasjonen alltid er likt tilgjengelig for hele markedet. Når så ikke skjer, har noen aktører i markedet fått en fordel som de kan agere og tjene penger på, og da naturlig nok på bekostning av noen andre.

Fra informasjonsdirektør Bernt Bangstad ved Oslo Børs får digitoday.no opplyst at InFocus hadde sendt sine meldinger korrekt og skylden for forsinkelsen blir tildelt tekniske problemer.

Man kan ikke ha en markedsplass som forfordeler verdifull informasjon overfor ulike aktører. Det er slike ting som gjør at tilliten til Oslo børs som et velfungerende marked, stadig forringes. Hva som eventuelt er årsaken til at ulik informasjonsflyt oppstår er uinteressant for investorer, det skal bare ikke skje.

Er det slik at man ikke klarer å levere denne informasjonen til markedet selv, så får man heller sørge for at andre heller ikke får den. At man iverksetter en matching halt er jo et godt første trekk, da man hindrer noen å handle på den skjevdelte informasjonen, men da kan man ikke åpne handelen igjen før meldingen er sendt.

FY SKAM seg Oslo Børs.

Til toppen