Oslo: Informatikk-studentene demonstrerer torsdag

Informatikkstudentene på Blindern har fått forelesningsfri torsdag og samles foran Stortinget for å kreve at Institutt for Informatikk må holdes samlet. - Å være på ett sted er viktigere enn selve stedet, sier fagutvalgets leder Fredrik Vraalsen.

Studentenes primære krav er at Institutt for Informatikk får tilhold på ett sted, helst i et nybygg i Gaustadbekkdalen, slik Det akademiske kollegium vedtok tirsdag. Men de vil heller flyttes en bloc til Fornebu enn å spres på ulike steder på Blindern. Den verste løsningen er om deler av miljøet skulle overføres til Fornebu, mens flertallet av studenter og ansatte spres i Blindern-området, mener fagutvalget.

- Hele instituttet, altså både studenter og ansatte, er enige, poengterer Vraalsen. - Uenigheten går mellom instituttet og fakultetet som legger opp til å splitte miljøet.

Problemet med kollegiets vedtak om å "prioritere" et nybygg for informatikk i Gaustadbekkdalen, er at tilsvarende vedtak har vært fattet før.

- Et nytt bygg i Gaustadbekkdalen har vært planlagt i tolv år, helt siden instituttet flyttet inn i sine nåværende lokaler, som var for små allerede da. Dette bygget har i dag plass til bare 90 av instituttets 320 hovedfagsstudenter. Resten holder til i brakker, i forskningsparken eller andre steder.

Stortingets vedtatte politiske mål er å doble tallet på informatikkstudenter. Da vil instituttet måtte finne plass til 4000 studenter på lavere grad, og over 600 på hovedfag. Tallet på årsverk knyttet til undervisning og vitenskapelig virksomhet vil også måtte økes tilsvarende, ut over dagens nivå på 37.

- Et nybygg i Gaustadbekkdalen vil kreve store bevilgninger. Vi har merket at mens det er stor velvilje på Stortinget allment sett, blir mange representanter mer nølende når det er snakk om ytterligere utbygging i Oslo-området, etter Rikshospitalet og Gardermobanen. Utdanningsstatsråd Jon Lilletun har til og med sagt at det ikke vil komme på tale å bygge ut noe universitet sør for Tromsø før 2010. På den andre siden har vi snakket med flere på Stortinget, også fra Senterpartiet, som sier det må gjøres et unntak for informatikk. Det vi er redd for er at universitetet må satse på midlertidige løsninger fram til et ferdig bygg står klart. Av erfaring vet vi at midlertidige løsninger har en tendens til å bli endelige.

Noe av det som bekymrer studentene mest, er at de ansattes tålmodighet kan ta slutt.

- Det som holder dem tilbake fra langt bedre betalte jobber i næringslivet, er det gode felles miljøet og anledningen til å drive forskning. Flere har uttalt at de vil søke seg bort dersom miljøet splittes eller de må ta på seg enda mer undervisning. Hvis halvparten slutter, kan jeg trygt spå at det ikke blir noen dobling av studenttallet, sier Vraalsen.

Studentenes punktdemonstrasjon er varslet til Stortingets plass ("Dasslokket") torsdag klokka 14.15.

Til toppen