Outsidere vil prege årets Kreativitetspris

Rosing-konferansen og de årlige prisene for kreativitet, brukervennlighet og kompetanse nærmer seg. Det er mange outsidere blant de nominerte.

Årets Rosing-konferanse som danner opptakten til pris-utdelingene er døpt Fra Stella Polaris til Soria Moria. Arrangøren, med juryformann Stein Arne Nistad fra Gazette AS i spissen, har lagt opp en ny type konferanse, for å komme nærmere et svar på det store tankekorset for IT-Norge, at vi sakker akterut i forhold til våre naboer, trass i at bransje og politikere gjerne finner hverandre i festtalene. Merk deg dato og sted: 15. februar i Oslo.

- Vi lurer på om årsaken kan være at vi etter bortfallet av Norsk Data ikke har noe egentlig IT-lokomotiv lenger, og at underskogen som preger bransjen i dag ikke strekker til for å løse utfordringene. En annen mulig forklaring er hemninger som kan føres tilbake til oljeindustrien og vår avhengighet av den.

Konferansen innledes av to svært tunge foredragsholdere. IT-professor Bo Dahlbom leder Svenska IT-institutet (SITI) som koordinerer Sveriges private og offentlige forskning innen anvendt IT. Han gir sitt svar på spørsmålet "Er IT-festen over nå? - Fra IT-kuvøse til IT-konkurs". Markedsansvarlig i Nokia, Matt Wisk, forteler sin versjon av det "nordiske miraklet" - "Fra bildekk til 'hjemmebrent' teknologi". Dette følges opp av en paneldebatt der bransjens Jørn Sperstad (bransjesjef i IT-næringens Forening) og Svein Stavelin (daglig leder i Ementor og leder av Dataforeningen konfronterer Jon Lilletun (medlem av Stortingets Næringskomite og tidligere statsråd) med hva de mener Norge trenger for å lykkes.


- Vi arbeider for å få inn flere tyngre politikere, sier Nistad. - Det er viktig å få fram budskap som den akutte krisen i IT-utdanningen der stadig færre studenter får stadig dårligere karakterer, og hva slags skader særnorske økonomiske rammer påfører næringens utviklingsmuligheter.

Når sinnene har lagt etter denne konfrontasjonen, er det bankett og prisutdeling. Nominasjonene til prisene i brukervennlighet - Aetat, SuperOffice CRM 5, KIBI Invoice Management og M2S e-learning - og kompetanse (de som har gjort mest for å heve sin kompetanse) - Godøy skule, Norsvin og Skatteetatens FLOM-prosjekt - er klare. Juryen til studentprisen er ikke ferdig med sin innstilling.

- Til Kreativitetsprisen er det godkjent 16 søknader mot 20 i fjor, sier Nistad. - Det er mange produkter i grenselandet mellom maskin- og programvare, mange nye bedrifter med nye produkter, og mange som utnytter Internett både som plattform og som salgskanal. Mengden nye bedrifter blant de seksten gjenspeiler kreativiteten i Norges underskog av små IT-bedrifter.

Nistad legger til at mange som var aktuelle i fjor, har falt fra i løpet av året fordi de ikke har kunnet vise til framdrift i sine prosjekter.

- Dette skyldes i hovedsak at det ikke er tilgang på investeringskapital, og at det skorter på evnen til å markedsføre seg selv og det man har. Mye av dette slår igjen tilbake på randbetingelsene for IT-bransjen i Norge.

Juryen har plukket ut tre finalister:

  • CompuTouch for sin taktile mus som gjør det mulig å "føle" det som vises på skjermen
  • ePocket Solutions for sin løsning med hånd-PC-er tilrettelagt med applikasjoner for håndverksbedrifter
  • Component Software Norge for sin Business Component Scorecard, et verktøy som gjør det mulig å tilrettelegge hensiktsmessige oversikter etter metoden Balanced Scorecard.


Til slutt forsikrer Nistad at det også i år vil deles ut en hederspris til en verdig kandidat. Han vil ikke si annet enn at årets vinner er en ikke helt ung mann. Tidligere vinnere har vært Kristen Nygaard, Ole Johan Dahl og tidligere leder for Datatilsynet, Helge Seip.

Til toppen