Over én milliard mennesker på nett

Antallet Internett-brukere vil passere milliarden i 2005, og nærmere to tredeler av disse vil benytte trådløse terminaler til å surfe med, påstår Etforecast i en ny analyse.

Kun en tredel, knapt nok det, av nettsurferne i USA og Europa vil bruke trådløse enheter for å aksessere Internett, men i utviklingsland vil andelen være betydelig høyere. Totalt vil derfor 62 prosent av verdens én milliard nettbrukere i 2005 benytte mobile/trådløse terminaler, sier Dr. Egil Juliussen, forfatteren av Etforecast-rapporten, til ComputerUser.

Det er et dramatisk sceneskifte vi nå er vitne til, mener Juliussen, som peker på at under ti prosent av alle nettbrukere ved utgangen av 2000 aksesserte nettet via mobile terminaler. I 2002 vil dette øke til omlag 33 prosent før veksten fortsetter eksponensielt, spår Etforecast-analytikeren. Andelen trådløse nettbrukere i USA vil imidlertid ikke være høyere enn 39 prosent i 2005, opp fra ti prosent i 2002 og under to prosent i fjor, mener Juliussen.

Han uttaler til ComputerUser at trådløst Internett har vært "over-hypet" i såvel USA og Europa:

- Folk har ventet å få "PC-Internett" på små, mobile skjermer, mener Juliussen, som følgelig skjønner at mange er blitt skuffet over det de så langt er blitt presentert på WAP og andre tekstbaserte mobil-internett-løsninger.

Såkalte PDA-er og "smarte" telefoner vil ifølge Jyuliussens beregninger kun stå for omag ti prosent av de mange trådløse terminalene som om fire-fem år vil benyttes til å aksessere Internettet.

- Det er enklere enheter, low-end-utstyr som likner mye på de terminalene vi bruker i dag, som vil ta unna mesteparten - kanskje så mye som 60 prosent av det mobile Internett-markedet, sier Juliussen til ComputerUser.

Etforecast-analysen påstår at antallet Internett-brukere i verden passerte 400 millioner i 2000, og vil øke til 1,17 milliarder innen utgangen av 2005 - med den største veksten i Asia, Latin-Amerika og deler av Europa - i den rekkefølgen. Undersøkelsen er basert på opplysninger om Internett-bruk i 51 forskjellige land

Til toppen