Overinvestering i servere koster milliarder

En undersøkelse fra GartnerGroup viser at overinvestering i servere kostet kundene én milliard dollar i 1998-2000. Overinvestering i 2001-2003 er beregnet til det dobbelte.

Gartner Group har nettopp offentliggjort undersøkelsen "Are You Overpaying for Application Server Overcapacity?" Konklusjonen er at bedrifter jevnt over har stolt for mye på selgerne og ikke spandert nok ressurser på egen planlegging, og at denne trenden vil fortsette i enda tre år. Overinvesteringene kostet til sammen én milliard dollar i de tre årene fra 1998, og vil vokse til det dobbelte i treårsperioden fram til utgangen av 2003.

Gartner tror fenomenet representerer en hangover fra dotcom-tiden, da man overinvesterte i langt mer enn bare servere.

Gartner mener at kundene har latt seg lokke til å kjøpe fete servere for å kjøre alle slags applikasjoner, i stedet for å fordele brukerorienterte applikasjoner på enkle servere, og transaksjonsorienterte applikasjoner på store. De har også kjøpt langt kraftigere servere enn nødvendig, fordi de har latt seg blende av forestillinger om at belastningen ville stige til himmels.

Fra et mer teknisk synspunkt forklarer Gartner at skillet mellom brukerorienterte og transaksjonsorienterte applikasjoner omtrent tilsvarer det mellom de som bruker EJB - Enterprise Java beans - og de som nøyer seg med vanlig Java. I de tre årene fram til utgangen av 2000 gjorde bare 20 prosent av Java-applikasjoner på serversiden bruk av EJB, mens 60 prosent av dem ble kjørt på maskinvare dimensjonert for EJB.

Forutsetningen for regnestykket er at 30 prosent av Java-applikasjonene som kjører på avanserte servere, kunne gitt like god ytelse om kundene hadde nøyd seg med enkle servere. Dette alene kostet kundene unødig én milliard dollar.

Innen 2003, heter det videre, vil 60 prosent av alle nye Java-applikasjoner fortsatt være frie for EJB, og 70 prosent av dem vil bli kjørt på overdimensjonerte servere. Følgelig sløses ytterligere to milliarder på maskinkapasitet som man aldri vil få glede av.

Anslagene tar ikke hensyn til merutgifter til drift som følger med de mer avanserte maskinene.

Gartners anbefalte modell med å fordele applikasjonene på ulike servere - kalt "partitioned application architecture" eller "dual application server model", krever større ressurser i planleggingsfasen.

På den andre siden er det langt rimeligere å skyte rype med hagle framfor å bruke smartvåpen fra Gulf-krigen.

Løsningen, ifølge Gartner, er at kundene tar på seg ansvaret for å utrede en egnet arkitektur, og avviser tanken om at overkapasitet representerer en fornuftig forsikring mot en uventet økning i etterspørselen.

Hvis brukerne tar Gartners anbefaling på alvor, går serverleverandørene vonde tider i møte.

Til toppen