Overskuddet krymper i Telia

Selv om Telia solgte for nærmere 52,1 milliarder svenske kroner i 1999, ble nettoresultatet svekket med nesten 1 milliard kroner til 4,2 milliarder. Årsaken er lavere salgsinntekter enn året før. Nå settes alt inn på børsnotering og ytterligere internasjonal ekspansjon.

Selv om Telia solgte for nærmere 52,1 milliarder svenske kroner i 1999, ble nettoresultatet svekket med nesten 1 milliard kroner til 4,2 milliarder. Årsaken er lavere salgsinntekter enn året før. Nå settes alt inn på børsnotering og ytterligere internasjonal ekspansjon.

Resultatet etter finanspostene endte på 6 milliarder kroner, som er 1,5 milliarder ned fra året før, et år som riktignok var preger av Telias salg av eiendommer og aksjer.

Tross prispress og innføringen av fast forvalg gjør Telia det bedre i Sverige, blant annet som en følge av ytterligere vekst innenfor mobiltelefoni, Internett og datakommunikasjon. Telia gjør det også bra innenfor internasjonal carriervirksomhet.

Konsernsjef Jan-Åke Kark understreker i årsrapporten at det nå skal tenkes framover etter at fusjonen med Telenor ble lagt på hylla. Selskapet skal både ekspandere geografisk til sine nærområder i Norden, Baltikum og Polen. Ut over dette geografiske området vil selskapet ekspandere innenfor mobiltelefoni, Internett og carriervirksomhet.

I en kommentar til Teliaresultatet sier Jan-Åke Kark at det er spesielt gledelig at de nye vekstområdene viser sterk ekspansjon. Det betyr at Telia hevder seg vel på det nye markedet som er under vekst, samtidig som selskapet viser at det klarer å effektivisere og utvikle også de mer tradisjonelle virksomhetene.

Salget av fastnettjenester økte med fire prosent, og i virksomheter utenfor Sverige økte omsetningen med 15 prosent i 1999. Selskapet økte driftsresultatet på mobilsektoren med 55 prosent fra 1,4 milliarder kroner til 2,3 milliarder, etter en salgsvekst på 10 prosent og volumvekst på 23 prosent på sine nå 2,6 millioner kunder. Selskapet sliter fremdeles med mobilvirksomheten i Danmark.

Telia solgte sitt norske datterselskap Telia Norge for 2 milliarder kroner en uke før den planlagte fusjonen mellom Telenor og Telia gikk i vasken. Selskapet er nå interessert i å starte på nytt i Norge, da i første omgang med en egen mobillisens, som selskapet sannsynligvis får beholde.

Til toppen