- P4 opptatt av allmennkringkasting

Konstituert programsjef Kårstein Eidem Løvaas sier at kanalen er veldig opptatt av å oppfylle vilkårene for allmennkringkasting og vil i fremtiden i minst like stor grad satse på å oppfylle konsesjonsvilkårene.

Konstituert programsjef Kårstein Eidem Løvaas sier at kanalen er veldig opptatt av å oppfylle vilkårene for allmennkringkasting og vil i fremtiden i minst like stor grad satse på å oppfylle konsesjonsvilkårene.

Konstituert programsjef Kårstein Eidem Løvaas sier han selv fortsatt sitter trygt og godt i stolen etter at både programredaktør Knut Sveen og nyhetssjef Kenneth Andersen sa opp sine stillinger mandag.

Løvaas fungerer for tidligere programsjef Svein Torgersen som tidligere i høst valgte å gå i protest mot bebudede innstramninger på personellsiden.

- De to vil bli erstattet. Det blir en glidende overgang uten dramatiske konsekvenser, sier Løvaas som har sagt ja til å være konstituert programsjef videre i prosessen. Han mener at man nå er inne i en konstruktiv fase.

- Jeg mener vi er ved et vendepunkt. Stemningen er bedre, og det råder begrenset optimisme i P4, sier han.

I går hadde de ansatte ved P4s hovedkvarter på Lillehammer et allmøte hvor avtroppende P4-sjef Svein Larsen fastholdt at det vil komme kostnadskutt. Løvaas forteller at Larsens løfte om å ikke si opp noen faste ansatte står ved lag.

Frilanserne er derimot en annen skål.

- Frilansere lever som de gjør. Vi har snakket med noen av dem som er tilknyttet oss og opplyst at det kan bli færre oppdrag i fremtiden, sier han.

Løvaas mener, i motsetning til klubbleder Anders Tangen i den lokale avdelingen av Norsk Journalistlag (NJ), at det er ingen funksjoner som forsvinner selv om frilanserne får mindre å gjøre.

- De fleste frilanserne har fungert i forskjellige funksjoner, og vi omfordeler dem. En funksjon som vi har hatt på Lillehammer kan for eksempel bli overført til Oslo, sier han.

Løvaas hevder at det som nå skjer på programsiden av omrokeringer slett ikke bare er vurdert ut fra kostnadsmessige hensyn.

- Mye av dette er redaksjonelle vurderinger, sier han og fastholder at P4 også i fremtiden vil satse på allmennkringkasting. Radiokanalen har spesielt i høst fått mye kritikk på grunn av manglende oppfylling av vilkårene for allmennkringkasting. Kanalen er i 1998 halvveis inn i konsesjonstiden på ti år som de har fått utdelt av myndighetene på enerett til riksdekkende reklamefinansiert radio i Norge.

Høstens signaler om kutt på programsiden korresponderer derimot ikke med kravene om skjerping av programsiden.

- Dette er en sak vi veldig opptatt av. Vi vil i minst like stor grad og i større grad oppfylle vilkårene fremover. Jeg kan ikke avsløre mer nå, men kan illustrere det ved at det gikk ut en pressemelding i forrige uke om et radioteater vi skal starte.

Den lokale klubblederen Anders Tangen vil ikke kommentere saken i denne omgang.

Til toppen