Palm-tall en positiv overraskelse

Palm økte sin omsetning etter fem kvartaler med kontinuerlig nedgang.

Palm økte sin omsetning etter fem kvartaler med kontinuerlig nedgang.

Palm har levert tall for kvartalet fram til 29. august, det første i selskapets regnskapsår 2004. De viser 177,4 millioner dollar i omsetning og et tap på 21,7 millioner dollar. I samme kvartal i fjor var omsetningen 172,3 millioner dollar, og tapet 258,7 millioner dollar.

    Les også:

Tapet i år svarer til 74 cents per aksje. Analytikerne hadde ventet et tap på 83 cents per aksje.

Palm solgte 645.000 PDA-er i august-kvartalet. Det er 21 prosent færre enn i samme kvartal i fjor. Økningen i omsetning skyldes at gjennomsnittsprisen for hver solgte enhet økte med 38 prosent til 231 dollar. Selskapet har med andre ord lykkes i få kundene over på mer avansert maskineri.

Inneværende kvartal byr på store utfordringer. Oppkjøpet av Handspring skal fullføres, og selskapet skal deles i to uavhengige børsnoterte bedrifter: PalmOne (børsticker PLMO) for maskinvare og PalmSource (PSRC) for programvare.

I dag teller maskinvareavdelingen 642 ansatte og bidro med 168,6 millioner dollar i omsetning. Programvareavdelingen har 309 ansatte og omsatte for 17,1 millioner dollar i august-kvartalet.

Palm tror maskinvareavdelingen vil kunne levere et driftsoverskudd i inneværende kvartal, Handspring ikke inkludert. Avskrivningene på grunn av omstrukturering og oppkjøp kan komme opp i fem millioner dollar. Ventet omsetning er et sted mellom 245 millioner dollar og 265 millioner.

Til toppen