Palm-tall en positiv overraskelse

Palm økte sin omsetning etter fem kvartaler med kontinuerlig nedgang.

Palm har levert tall for kvartalet fram til 29. august, det første i selskapets regnskapsår 2004. De viser 177,4 millioner dollar i omsetning og et tap på 21,7 millioner dollar. I samme kvartal i fjor var omsetningen 172,3 millioner dollar, og tapet 258,7 millioner dollar.

    Les også:

Tapet i år svarer til 74 cents per aksje. Analytikerne hadde ventet et tap på 83 cents per aksje.

Palm solgte 645.000 PDA-er i august-kvartalet. Det er 21 prosent færre enn i samme kvartal i fjor. Økningen i omsetning skyldes at gjennomsnittsprisen for hver solgte enhet økte med 38 prosent til 231 dollar. Selskapet har med andre ord lykkes i få kundene over på mer avansert maskineri.

Inneværende kvartal byr på store utfordringer. Oppkjøpet av Handspring skal fullføres, og selskapet skal deles i to uavhengige børsnoterte bedrifter: PalmOne (børsticker PLMO) for maskinvare og PalmSource (PSRC) for programvare.

I dag teller maskinvareavdelingen 642 ansatte og bidro med 168,6 millioner dollar i omsetning. Programvareavdelingen har 309 ansatte og omsatte for 17,1 millioner dollar i august-kvartalet.

Palm tror maskinvareavdelingen vil kunne levere et driftsoverskudd i inneværende kvartal, Handspring ikke inkludert. Avskrivningene på grunn av omstrukturering og oppkjøp kan komme opp i fem millioner dollar. Ventet omsetning er et sted mellom 245 millioner dollar og 265 millioner.

Til toppen