Panasonic leverer ICO-terminaler

ICO har signert en avtale med Matsushita (Panasonic) om leveranser av terminaler til satellittsystemet med samme navn som etter planen skal åpne i år 2000. Fra før har blant annet Nera signert lignende avtaler.

Panasonic skal utvikle flerbåndstelefoner (dual-band) som både skal kunne brukes på GSM-nett og på ICOs satellittbaserte infrastruktur, med sømløs overføring av signaler til satellitter der det ikke er GSM-dekning.

Administrerende direktør i ICO, Olof Lundberg, sier at avtalen med Panasonic er det første forbrukerproduktet som knytter sammen mobil- og satellitteknologi.

Ifølge ICOs forretningsplan skal det være i bruk 2 millioner ICO-terminaler i år 2001, ett år etter oppstart.

Fra før har ICO tegnet avtaler om utvikling og produksjon av håndholdte terminaler med Mitsubishi, NEC, Samsung og Nera og har tidligere også vært i samtaler med Ericsson.

ICO-terminalene skal ikke være særlig større enn en vanlig mobiltelefon.

Til toppen