Partilederdebatt: Politikere lovet forskningsfradrag og enklere opsjoner

Det var bred enighet mellom politikerne på First Tuesdays politikertoppmøte om skattefradrag på forskning og enklere skatt på opsjoner.

Mandag var alle partilederne samlet til First Tuesdays partilederdebatt i Oslo Konserthus.

Debatten mellom partilederne var den første store i den kommende stortingsvalgkampen. Den dreide seg for det meste om skatt og rammevilkår for IT-næringen.

Til bransjens store glede ble opsjonsbeskatningen tatt opp av blant annet Høyres partileder Jan Petersen. Høyre vil legge om opsjonsbeskatningen for å involvere arbeidstakere som medeiere. Pettersen var spesielt opptatt av at IT-bransjen som i lengre tid har brukt opsjoner som avlønning, ikke kommer skjevt ut.

Et eksempel som gjorde inntrykk på politikerne var erfaringen fra den norske databedriften Trolltech. Administrerende direktør Eirik Eng fortalte at med dagens opsjonsordning skattelegges selskapet for mer enn sin samlede omsetning. Siden dette av åpenbare grunner er umulig, må skattebyrden lastes over på arbeidstakerne. Disse "slipper" med 80 prosent skatt på sin inntekt.

Arbeiderpartiet, ved finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Senterpartiet, ved sin leder Odd Roger Enoksen, sto sammen om å forsvare dagens opsjonsordning.


Høyrelederen mente det bare er to alternativer i forhold til opsjonsbeskatning.

- Enten gjør man som vi foreslår, og fjerner beskatningen på opsjoner, eller man opprettholder ordningen slik den er i dag, sa Petersen.

Det var også stor enighet om å innføre fradragsordninger for bedrifter som satser på forskning og utvikling (FoU). Partiene mente at dette var noe man kunne få til under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

De norske politikerne mente at det Norge måtte komme seg opp på OECD-nivå hva gjelder fokus på forskning- og utvikling innen fem år. Norge ligger i dag på bunnivå blant OECD-landene på ressursbruk innen FoU.

Til toppen