Partnerskap mellom Hyperion og Component Software

Datavarehusspesialisten Component Software har inngått en allianse med Hyperion for å styrke tilbudet og innsatsen innen forretningsanalyse og beslutningsstøtte.

Administrerende direktør i Component Software, Truls Berg, peker på det paradokset at bare ti prosent av informasjonen i datavarehus kommer til nytte, mens syv av ti ledere føler at IT-systemet ikke gir nok informasjon. Partnerskapet med Hyperion Solutions, som etablerte et norgeskontor i fjor, er et tilbud til bedrifter som har et alvorlig ønske om å overvinne frustrasjonene som dette paradokset skaper.

Blant aksjekursfølsomme bedrifter i Norge som allerede har latt seg overtale til å installere Hyperion-produkter, er Bergesen, Jotun, Leif Høeg & co, Norsk Hydro, Norske Skog, Nycomed Pharma, Orkla, Posten Norge og Statoil.

Til toppen