Påstand om samfunnstjeneste i Norges første DoS-sak

To ungdommer som bombet ISP-en Ringnett med datapakker, kan slippe unna med samfunnstjeneste. De risikerte opprinnelig nesten en halv millioner kroner i bot.

De to ungdommene som var i retten torsdag og fredag forrige uke, tiltalt for grovt skadeverk mot Internett-leverandøren RingNett AS, kan slippe unna med sanfunnstjeneste. Det opprinnelige kravet fra nettleverandøren var på 450.000 kroner i erstatning og oppreisning, men Økokrim har nå lagt ned påstand om 180 timers samfunnstjeneste subsidiært 6 måneders fengsel mot hver av de to tiltalte.

De to ble tatt etter at etterforskning pekte mot at de kan ha stått bak flere timers massivt tjenestenekt-angrep (gjerne kalt DoS, eller denial-of-service) mot Ringnetts maskiner i februar 2000.
- Dom faller fredag, og jeg tror det forløp positivt for begge de tiltalte. Det er lagt ned påstand om samfunnstjeneste, men jeg tror begge forsvarerene argumentert bra for å unngå erstatning. Jeg ba om frifinnelse, den andre tiltalte erkjente delvis straffeskyld sier advokat Ole Klanderud.


Retten ble fortalt at det kun finnes én dom på dette området i hele verden. Den stammer fra Kanada, sannsynligvis fra saken mot Mafiaboy, som fikk åtte måneder for sine massive DoS-angrep i februar 2000.

Klanderud mener Ringnett ikke fikk dokumentert noe grunnlag for å kreve erstatning.

Det er ikke ført tilsvarende saker for norsk rett tidligere, så saken følges med en viss spenning, både i det juridiske miljø og i IT-bransjen. DoS-angrep gjør livet surt for en rekke aktører som blir utsatt for det, enten det er ISP-er, IRC-operatører, nyhetstjenester, nettauksjoner eller andre. Aktive DoS-ere forsvarer seg gjerne med at angrepene er et våpen som brukes til å hevne det man oppfatter som urettmessig behandling fra en part.

Uansett blir det fra fornærmedes side helst sett på som grovt skadeverk, og om en eventuell tiltale går i den retning, har handlingen ifølge straffelovens §292 strafferamme på bøter eller fengsel i opp til seks år.

Til toppen