PC-salget i Norge flater ut

Tall fra Dataquest tyder på at PC-salget i Norge flatet ut i annet kvartal. Årsaken er sterk tilbakegang på hjemmemarkedet i forhold til samme kvartal i fjor.

Tallene for Norge er offentliggjort i forbindelse med undersøkelsen som Dataquest (en del av Gartner Group) gjennomfører av det europeiske markedet hvert kvartal. Hovedkommentaren til undersøkelsen er at Europa som helhet leder an i veksten i det globale PC-salget, med en framgang på 19,5 prosent mot 12 prosent for USA. Dataquest-tallene gjelder antall enheter, og ser slik ut fordelt på land:

Land Solgte enheter Q2 97 Solgte enheter Q2 98 Endring
Belgia 116 384 126 302 8,5%
Danmark 101 616 111 309 9,5%
Finland 69 337 82 703 19,3%
Frankrike 586 776 663 342 13,0%
Hellas 30 862 37 776 22,4%
Irland 37 949 51 265 35,1%
Italia 368 015 425 151 15,5%
Nederland 304 850 353 367 15,9%
Norge 102 202 104 878 2,6%
Polen 123 276 143 802 16,7%
Portugal 36 712 45 117 22,9%
Russland 276 595 275 513 -0,4%
Spania 212 438 235 392 10,8%
Storbritannia 812 455 91 550 12,7%
Sveits 148 344 187 193 26,2%
Sverige 176 585 301 238 70,6%
Tsjekkia 59 947 58 228 -2,9%
Tyskland 904 209 1 215 641 34,4%
Ungarn 30 633 40 202 31,2%
Østerrike 83 840 104 929 25,2%
Vest-Europa 4 092 574 4 961 110 21,2%
Sentral og Øst-Europa 490 451 517 745 5,6%
Hele Europa 4 583 025 5 478 855 19,5%

Det typiske for Europa sett under ett, er at hjemmemarkedet ekspanderer langt mer enn yrkesmarkedet: 39,3 prosent mot 14,7 prosent. I Norge øker yrkesmarkedet med 13,3 prosent, mens hjemmemarkedet faller med hele 26,1 prosent, fra 27.626 enheter til 20.413 enheter.

Norge og Sverige ser ut til å følge helt forskjellige mønstre. Over kjølen øker yrkesmarkedet med 32,5 prosent, mens hjemmemarkedet nesten tredobles (198,7 prosent). Årsaken til det siste skal være et stort antall "hjemmedeals", der bedrifter bidrar til fordelaktige PC-kjøp for sine ansatte.

I ferietiden har det vært vanskelig å få kommentarer til dette. Per Morten Hoff i Kontor- og datateknisk landsforening (KDL) er forundret, og tror det kan være en feilkilde i oppføringen av omsetningen fra kjeder som Elkjøp og Lefdal, som han mener har hatt et bra salg i perioden. Feilen skulle i så fall være at PC-er til forbruker er havnet i kategorien PC-er til bedrifter. Hoff er mindre forundret over at det samlede antall solgte PC-er bare øker med et par prosent: Etter en så langvarig tid med kraftig vekst er en utflating ikke til å unngå.

PC-ansvarlig Petter Bakken i Hewlett-Packard Norge sier han ikke har merket noen nedgang i sin egen omsetning til hjemmemarkedet.

- Også i Norge har det vært et stort antall "hjemmedeals" de siste månedene. Men det kan være at en god del av dem gjelder leveranser fra tredje kvartal, slik at de ikke har slått ut på salgsstatistikken ennå. Jeg får mine offisielle tall i morgen.

Markedsdirektør Asbjørn Søgstad i Compaq Norge forteller at den store kontrakten for PC-er til Statoil-ansatte - nesten 14.000 enheter som ble registrert i annet kvartal i fjor - forklarer nedgangen på det norske hjemmemarkedet. Selv om det har vært mange kontrakter for hjemme-PC-er til ansatte i ulike selskaper, har det ikke vært mulig å nå noe tilsvarende Statoil-kontrakten fra i fjor. Compaq har en mindre kontrakt med Hydro, som vil prege salgstallene til hjemmemarkedet for tredje kvartal. Søgstad avviser kategorisk at kvartalstallene representerer noe generelt nedadgående trend på årsbasis. Han tror derimot at det er riktig at den helhetlige PC-omsetningen i Norge kan være i en stagnerende fase.

Fordelt per leverandør, viser tallene fra Dataquest at Compaq befester sin stilling. Her er markedsandelene til de mest populære merkene i Europa:

Merke Markedsandel Q2 1997 Markedsandel Q2 1998
Compaq 13,8% 15,5%
Dell 5,5% 8,3%
IBM 8,4% 7,6%
Hewlett-Packard 6,8% 5,7%
Siemens Nixdorf 5,5% 5,7%
Vobis Group 3,3% 4,7%
Fujitsu 3,0% 4,2%
Toshiba 3,7% 4,1%
Packard Bell NEC 4,1% 3,7%
Apple 3,3% 2,6%

Legger man Digitals andel til Compaqs, blir tallene for Compaq-konsernet 16,1 prosent i 1997 og 17,4 prosent i 1998.

Til toppen