Pentagon angripes daglig

Pentagon er under kontinuerlige angrep fra datasnoker, mulige spioner og "andre som vil ødelegge vårt lands militære evner", sier en talsmann for USAs forsvarsdepartement.

Pentagon er under kontinuerlige angrep fra datasnoker, mulige spioner og "andre som vil ødelegge vårt lands militære evner", sier en talsmann for USAs forsvarsdepartement.

Pentagons datanettverk er under konstante angrep, men hemmeligstemplede systemer har så langt ikke hatt snokere på innsiden, hevder USAs forsvardepartment.

Uttalelsen kom til en komité som skal vurdere USAs forsvarsevner.
Department of Defense hadde 215 datainnbrudd ifjor, noe som er en liten økning i forhold til 1999.


En talsmann for militærets nyopprettede innsatsgruppe mot det de kaller nettverkskriminalitet, sier til Reuters at angriperne kan være alt fra barn til geriljagrupper eller fiendtlige regjeringer.

Forsvarsdepartementets mer enn to millioner datamaskiner, 100.000 lokalnett og 100 desentraliserte nett rapporterte om 23.662 "hendelser" i år 2000.

Bare 413 av dem ble klassifisert som fiendtlige, mens resten kalles for rutinemessige tilfeller av skanning eller prøving, noe som gjerne skyldes automatiserte crackerverktøy som leter etter hull.

Pentagon har utviklet egen teknologi for å analysere angrep og spore opp angripere, men detaljer om deres egne "våpen" ble diskutert i et lukket forum.

Til toppen