Pentagon gir penger til norsk sikkerhetsfirma

En norsk gründerbedrift lokalisert i Mandal, er med på det reviderte amerikanske forsvarsbudsjettet med en bevilgning på rundt 30 millioner kroner. Pentagon snuser på teknologien.

High Density Devices (HDD), en norsk gründerbedrift lokalisert i Mandal, er med på det reviderte amerikanske forsvarsbudsjettet med en bevilgning på cirka 30 millioner kroner, eller fire millioner dollar. Budsjettposten er et signal fra Pentagon om at de ønsker en demonstrator av HDD SecureD for bruk i forsvarssammenheng, skriver selskapet i en pressemelding.

HDD utvikler teknologi som skal sikre all informasjon som er lagret i datamaskiner. Major Leigh M. Bandy, Office of Defense Cooperation ved den amerikanske ambassaden i Oslo mener HDD kan ha et produkt som møter krypto-kravene til en rimelig pris, og de gleder seg til å kikke på systemet.

Forskningssjef, professor Torleiv Maseng, ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har også troen på produktet.

- HDD har her et produkt som kan bidra til å heve sikkerheten i datasystemer, både i forsvaret og i sivil sektor. Produktet sikrer informasjon som ligger lagret på disk, i motsetning til å sikre selve disken. Tyveri av hardware vil derfor ikke lengre være identisk med tyveri av informasjon. Dette vil kunne bedre informasjonssikkerheten betydelig, spesielt i sivile bedrifter hvor fysisk sikkerhet ofte er nedprioritert. Ikke minst gjelder dette bærbare datamaskiner. For Forsvaret vil produktet kunne brukes som et ekstra sikkerhetstiltak som, i de aller fleste tilfeller, vil gjøre systemsikkerheten bedre, sier han.

Siden 1998 har HDD utviklet teknologien HDD SecureD som er en maskinvare-enhet for kryptering av lagrede data i datasystemer. Konseptet går enkelt forklart ut på å legge krypteringsfunksjonen direkte på kabelen som går mellom hovedkort og lagringssystem i datamaskinen for å oppnå helt unike egenskaper. Dette skal innebære blant annet at systemet blir operativsystem-uavhengig, fritt for programvare-installasjon, det får sanntids-operasjon og blir uavhengig av maskintype, ifølge pressemeldingen som er svært knapp når det gjelder detaljer om teknologien.

Sikkerhetsmessig ligger HDD SecureD langt over enhver programvareløsning, mener HDD. Prismessig vil enheten konkurrere med de fleste eksisterende SW kryptosystemer i markedet i dag.

Planene fremover omfatter lansering av en versjon i løpet av høsten beregnet på det sivile markedet. Så snart sivil versjon er lansert, starter prosessen med å klargjøre demo for forsvarsmarkedet. Lanserbart produkt for forsvarsmarkedet er ennå ikke definert, men en gang rundt sommeren 2003 er realistisk, mener selskapet, som også skal ut i markedet og hente penger for videre finansiering av sine prosjekter.

Til toppen