Pentagons krigsplaner funnet på nettet

En intern etterforskningsgruppe i USAs forsvarsdepartement har funnet både krigsplaner og kart over atomanlegg lagt ut på internettsidene til Department of Defense.

Den nyopprettede etterforskningsgruppen har rettferdiggjort sin eksistens fra første dag.

Web Risk Assessment Team ble etablert for å overvåke forsvarsdepartementets nettsider, og ble opprettet av Joint Task Force for Computer Network Defense som er Department of Defenses (DOD) dataforvarsenhet, ifølge Federal Computer Week.

En undersøkelse av 800 av DODs hovedsider på nettet avslørte så mye som 1300 'uoverensstemmelser', og endel av informasjonen dreide seg om høyt klassifisert og svært sensitivt materiale på offentlig tilgjengelige sider.

Teamet oppdaget 10 tilfeller hvor Pentagons krigsplaner lå åpent på nettet.

I tillegg fant gruppen, som består vanlige folk med avtjent førstegangstjeneste, både oversikt over svakheter i DODs datasystem og mer enn 20 detaljerte kart over forskjellige installasjoner og bygninger tilhørende DOD.

Noen av kartene inneholdt detaljer om forsvarsdepartementets 'Site R', som skal være Pentagons krigshovedkvarter inne i et fjell i Pennsylvania. Et bilde av 'Site R' viser både hvor de underjordiske tunnelene til anlegget munner ut og en detaljert oversikt over hvordan anlegget ser ut på innsiden.

I et annet tilfelle fant gruppen et hemmeligstemplet utdrag i et dokument om terrorisme liggende på nettet.

Les mer om: