Per Sanderud valgt til sjef i CEPT

Departementsråd i Samferdselsdepartementet, Per Sanderud, er valgt som ny leder for Den europeiske post- og teleregulatørorganisasjonen, CEPT (Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications).

Departementsråd i Samferdselsdepartementet, Per Sanderud, er valgt som ny leder for Den europeiske post- og teleregulatørorganisasjonen, CEPT (Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications).

CEPT omfatter 43 europeiske land, og medlemmene består av de forskjellige nasjonale myndigheter som har ansvar for utøvelse av myndighet og regulering når det gjelder post- og televirksomhet.

Valget av departementsråd Sanderud som leder for CEPT gjelder for perioden fram til 1. oktober 2001. Sekretariatet for CEPT er for samme periode lagt til Post- og teletilsynet, i Oslo.

- CEPT, med de tre underkomiteene for post, telekommunikasjon og radiokommunikasjon, er et viktig forum for å utvikle et europeisk samarbeid mellom myndigheter som har ansvar for regulering av post- og telesektoren. CEPT er også sentral i arbeidet med å få til en europeisk samordning av synspunkter i viktige spørsmål for post- og telesektoren, blant annet med sikte på å få økt innflytelse på beslutningene i FN-organisasjonene Verdenspostforeningen (UPU) og Den internasjonale teleunionen (ITU).

Norge vil gå inn for et nært og åpent samarbeid mellom regulatørene i CEPT på den ene siden og europeiske institusjoner, post- og teleoperatører, industri og brukerorganisasjoner på den annen side. Ellers vil det i tiden framover være viktig å få til en effektivisering av organisasjonens arbeid, sett i lys av de strukturelle og teknologiske endringer som skjer på både post- og telesektoren i Europa, sier Sanderud.

Til toppen