Personlige kunnskapsportaler med Lotus

Lotus gjør kunnskapsforvaltning til sitt fremste satsingsområde. - Læring og effektiv tilgang til kunnskap er nøkkelen til å mestre den nye økonomien, sier Martha Tacy.

Martha Tacy har ansvaret for kunnskapsforvaltningsprodukter hos Lotus, blant annet den kommende "kunnskapssuiten" Raven som ble formelt kunngjort i januar. Dette er teknologi der programvareagenter går ut i verden, samler kunnskap om det du er opptatt av, og rapporterer tilbake i en form som gir maksimal oppdatering på et minimum av tid og krefter. Likheten med Odins ravner Hugin og Munin er påfallende, men Tacy insisterer at navnet Raven ikke er inspirert av norrøn mytologi.

Budskapet fra Lotus i disse dager er at evnen til å mestre den nye økonomien, er avhengig av i hvilken grad du greier å effektivisere alt som har med kunnskapstilegnelse å gjøre.

- Den nye økonomien krever først og fremst smidighet og omstillingsevne. Nøkkelen til denne smidigheten ligger i opplæring og stadig ajourføring av kunnskaper.

Tacy snakker om "the nimble economy". Hun mener det finnes fem ulike områder der teknologi kan bidra til å forvalte kunnskap slik at organisasjonen gjøres smidig nok til å følge med i den nye konkurransen: forretningskunnskap ("business intelligence"), gruppevare, opplæring, dokumenthåndtering og personalforvaltning.

- Lotus tar sikte på å forene disse områdene i en felles infrastruktur for samarbeid. Vi trekker også veksler på teknologi fra IBM.

Gruppevare er ikke bare Notes, men også verktøy for kommunikasjon i sanntid, som Sametime, og for rask opprettelse av smidige interne eller eksterne nettsteder, som Quickplace. Opplæring besørges og fordeles gjennom LearningSpace. Domino har egne verktøy for håndtering og søk i dokumenter og strukturert informasjon.

- Kunnskapssuiten Raven passer inn i denne infrastrukturen, og utvider den. Raven har en todelt arkitektur. På klienten vil man ha en personlig kunnskapsportal med lenker til ny informasjon, presentert i en smidig struktur som er enkel å tilrettelegge etter behov. Her ordnes både opplæring og hjelpemidler til å besørge aktuelle oppgaver. Arbeidsflyt kan også være en del av den personlige kunnskapsportalen.

Den personlige kunnskapsportalen skal ikke bare gi tilgang til skriftlig dokumentasjon. Du skal først og fremst kunne stille spørsmål som "hvem vet noe om dette" og "hvor kan jeg finne mer informasjon". For Lotus er dokumenter "ting". Dette må suppleres med "personer" og "steder", ellers blir teknologien en tvangstrøye med motsatt virkning av den man ønsker.

På tjenersiden er det to viktige komponenter som sørger for å besvare disse spørsmålene: en "ekspertiselokalisator" og en innholdskatalog. Til sammen utgjør de det Lotus betegner som "oppdagelsesmotor" eller "discovery engine".

- Poenget med ekspertiselokalisatoren er å samle informasjon om hvem som har peiling på hva. Teknologien følger med i hva medarbeiderne gjør, for eksempel ut fra hvilke dokumenter de produserer, hva de bidrar med av oppdateringer til felles databaser og liknende. Skal du sette sammen et team med aktuell kompetanse på bestemte områder, lar ekspertiselokalisatoren deg søke etter nøkkelord, finne fram til aktuelle kandidater, og gå inn på kandidatene enkeltvis for å sjekke at de svarer til det du er ute etter.

Medarbeidere kan redigere ekspertiselokalisatorens opplysninger om dem, slik at de kan signalisere at nå er de lei av et bestemt område og heller kan tenke seg noe annet.

- Innholdskatalogen bygger også opp relasjoner mellom mennesker og kunnskap, men med vekt på innholdssiden. Det bygger opp en strukturert oversikt over hva organisasjonen kan. Du kan si det er et system som lærer seg å samle mening, verdi og relasjoner. På en måte lærer det seg selv å tenke.

Lotus har hatt Raven som prosjekt i over halvannet år. Tacy forteller at et tjuetalls store kunder har brukt tidlige utgaver av de forskjellige verktøy som inngår i kunnskapssuiten. Hun nøler med å forplikte seg til en bestemt markedsdato, men antyder at det nå er snakk om noen måneder.

Les mer om kunnskapsforvaltning:
E-kunnskap inn i Rikstrygdeverket
Raven lansert i Orlando
Domino utvides for kunnskapsbehandling
Europa forvalter kunnskap bedre enn USA
Kunnskap gir børsverdi - men ingen gjør noe med det
Norsk kunnskapsverktøy støttes av Microsoft
Kunnskapsbørs lansert på web
Agenter søker kunnskap mens du skriver
Til toppen