Platebransjen priser EU-reglene

Den internasjonale platebransjen forteller at de er glade for EUs kopierings-direktiv. Tre års beinhard lobby-virksomhet har lykes, og nå mener interesseorganisasjonen IFPI det blir det lettere å tilby musikk på nettet.

EUs kopi-direktiv ble banket gjennom tidligere iår, men først nå er det publisert på nettstedet Eur-Lex, som er EUs offentliggjøringskanal for nye traktater, direktiver og lover.

Reaksjonene er blandet. Noen organisasjoner er sterkt misfornøyde med direktivet, mens andre priser det. Begge sider har ligget i skyttergravene og utført nådeløse felttog mot EU-representantene, som har måttet vade gjennom knehøye berg av e-post, fax og brev-appeller fra de forskjellige partene.

Den internasjonale platebransjen har også vært innom krigen, og i sitt nyhetsbrev fra april kaller interesseorganisasjonen IFPI det "the most lobbied Directive in the history of the EU". Det betegnes også som en bekreftelse på at kopirett-lovgivning er essensielt for informasjonssamfunnet.

Ifølge meldingen fra International Federation of the Phonographic Industry vil direktivet gjøre det enklere for platebransjen å komme igang med musikksalg over Internett.

IFPI skriver videre at de måtte slåss mot kommersielle interesser fra telekomgrupper, maskinvareprodusenter, ISP-er, nettverksoperatører og medieselskaper, i tillegg til biblioteker og forbrukergrupper.
IFPIs mål var å beholde direktivet som det ble enighet om i ministerrådet i september 2000, og gjerne stramme inn mulighetene for privatkopiering. Disse målene ble nådd. Ni av 45 tillegg som IFPI presenterte, ble tatt opp, og alle var enten favoriserende eller nøytrale overfor rettighetshaverne. Flere kringkastere ønsket å bruke sine musikkarkiver til nettjenester, men disse "potensielt skadelige" forslagene ble stoppet, skriver organisasjonen.


IFPI priser seg også lykkelig over at direktivet gir dem full mulighet til å benytte ethvert teknologisk middel til å beskytte musikk som streames fra nettet.

Også privatkopieringen blir begrenset for forbrukerne i de landene som implementerer hele direktivet med alle tillegg. Loven sier nå at alle kopier må gjøres av en "naturlig person for privat bruk, hvor målet hverken er direkte eller indirekte kommersielt". IFPI lover også at deres lokallag skal fortsette å presse for å stramme inn privatkopieringsreglene etter hvert som de forskjellige landene skal tilpasse lovverket sitt etter direktivet.

Til toppen