Politiker vil pålegge staten å bruke åpen kildekode

Peruanske politikere vil innføre åpen kode-programvare som standard for staten. Microsoft skal ha protestert, og et svarbrev som sirkulerer på nettet slår hardt tilbake...

Ivrige åpen kode-forkjempere har de siste dagene kunnet godte seg over et brev som har sirkulert på nettet. Brevet er undertegnet Edgar David Villanueva Nunez, kongressmann i Peru, og banker flatt mange av de mest vanlige argumentene mot open source-programvare.

Brevet er stilet til sjefen for Microsoft Peru, som svar på det som skal være Microsofts skremselsargumenter mot all åpen kode.

Det har ikke latt seg gjøre å verifisere om det virkelig er skrevet av Villanueva Nunez, som representerer partiet Peru Posible. Men det som er sikkert er at han har introdusert flere lovforslag der offentlige etater pålegges å bruke open source.

Dette skal ha avstedkommet et brev fra programvare-giganten i Redmond, der argumenter som tap av inntekter for lokale programmerere, manglende kontroll på etterkostnader, svak sikkerhet og migrasjonsmareritt, trekkes frem.

Svarbrevet, som er publisert på en rekke nyhetssider på nettet de siste dagene, tilbakeviser alle slike argumenter, og er meget god lesning for alle tilhengere av en åpen modell for programvare. Brevskriveren trekker blant annet frem rikets sikkerhet, behovet for åpne formater som gjør at informasjon kan lagres og brukes i lang tid og borgernes rett til fri adgang til offentlig informasjon. Brevet er tilgjengelig på engelsk og spansk, og på kongressmann Nunez´ nettsted kan en lese mer om lovforslagene han har introdusert.

Gå til siden, trykk på knappen som viser en hånd som holder en penn ('Proyectos de ley presentados'), og se etter lovforslag 1609 Software Libre som ble sendt til komitéene i januar i år.

For de spansktalende går det også an å ta en titt på forslag nummer 2485, Software: Uso Libre en Administration Publica som finnes her. For oss andre er det bare å bruke oversettelsestjenesten Babelfish.

Til toppen