Politiradioen svikter - ønsker seg TETRA

Politiet på Østlandet arvet det lukkede mobiltelefonnettet EDACS etter OL på Lillehammer. Men systemet er upålitelig og blant annet Follo-politiet har vært nødt til å ty til gamle analoge systemer for å kommunisere. Politiet ønsker seg nå et samband basert på TETRA-standarden.

Politiet på Østlandet arvet det lukkede mobiltelefonnettet EDACS etter OL på Lillehammer. Men systemet er upålitelig og blant annet Follo-politiet har vært nødt til å ty til gamle analoge systemer for å kommunisere. Politiet ønsker seg nå et samband basert på TETRA-standarden.

Tirsdag møtte Politiets fellesforbund Justisdepartementet for å diskutere politiets samband. Ulovlig avlytting gjør politiradioen uegnet for interne og personlige meldinger. Som en av flere mellomløsninger bruker politiet i dag mobiltelefon for 5,5 millioner kroner i året.

- Sambandsproblemer tvinger oss til å bruke mobiltelefon. Dette er en utrygg løsning for politiet, sier Terje Ødegård, leder for Politiets fellesforbund.

EDACS ble overtatt av politiet på Østlandet etter Lillehammer-OL, men også dette systemet svikter. Follo politidistrikt har opplevd at det ved et tilfelle var umulig å holde kontakt med politifolk som var ute på oppdrag, og vaktleder måtte gå over til det gamle analoge sambandet. Politiet har tidligere uttrykt frykt for at slike ting skal skje i kritiske situasjoner der tjenestemennene er avhengige av et knirkefritt samband.

- Dessverre er situasjonen i enkelte distrikter nå slik at vanlig mobiltelefon er det eneste politiet kan bruke for internkommunikasjon. Vår rolle er å være pådriver for et nytt samband. Vi har ingen tid å miste, sier Ødegård.

Politiet ønsker seg TETRA som erstatning for dagens løsninger, men dette kan komme til å ta lang tid.

- Vi snakker om år 2003 og 2005 før et nytt samband kan ferdigstilles. Frem til da må politiet bruke både det gamle analoge systemet og det digitale EDACS-systemet, sier overingeniør Bjørn Sørflaten i Justisdepartementet.

Sambandsansvarlig i Politiets materielltjeneste, Geir Karlsen, sier at TETRA virker som et veldig bra konsept. - Hvis man får lagt de tekniske tingene til rette, er det et veldig godt alternativ for oss, sier han.

Det er satt ned en interdepartemental arbeidsgruppe med representanter fra justis-, sosial- og helse-, kommunal- og regiondepartementet, som skal legge frem sine TETRA-konklusjoner i løpet av to år.

Politiets samband:
- Mellom januar 1997 - januar 1998 ringte politifolk over Telenor Mobils nett for 4,6 millioner kroner. Fra oktober 1997 til mai 1998, ringte politiet over NetCom GSMs nett for 0,6 millioner kroner.

- Antall aktive abonnenter på personsøkere, GSM og NMT er 3.698.

- EDACS-systemet ble etablert under OL på Lillehammer. Mobiltelefonsystemet er digitalt, men har innebygget mulighet for å operere analogt.

- Kostnadene for å etablere et fullverdig nytt nødnett i Norge ligger på i overkant av én milliard kroner.

- Teleplan skrev i 1995 at de norske nødetstene burde arbeide for et TETRA-nett. Antatt pris i underkant av 1 milliard kroner.

Kilde: Politiets materielltjeneste, Justisdepartementet, Nokia, Teleplan

TETRA:
- TETRA står for Trans European Trunked Radio Access (alternativt Terrestrial Trunked RAdio) er et lukket mobilt sambandssystem, basert på aksessmetoden TDMA, fire tidsluker (7,2 kBits/s per tidsluke), variabel datarate fra 2,4 til 28,8 kBit/s. TDMA (Time Division Multiple Access) er grunnlaget for både NMT- og GSM-standarden.

- TETRA er en åpen standard og dekker flere behov for gruppekommunikasjon enn dagens mobiltelefonsystemer.

- Alle europeiske land unntatt Frankrike støtter standarden.

- Tetra MoU (Memorandum of Understanding) har 66 medlemer fra 19 land, der de viktigste utenfor Europa er USA, Singapore og Japan.

Til toppen