Politisk lappeteppe kan hemme IKT-utviklingen

Alle partiene har snakket varmt om IKT. Nå får vi se om de følger opp og klarer å gi bransjen rammebetingelser som holder, i det politiske lappeteppet som avtegner seg, mener bransjemann Paul Chaffey.

- Det er klart problematisk at partiene er blitt såpass små som de er. Det skal mye politisk kløkt til for å få til noe i årene som kommer. Det mener Paul Chaffey, daglig leder i NHOs IKT-organisasjon Abelia.

Etter at et sjokkskadet Arbeiderparti måtte se velgerne toge ut av døra under opptellingen mandag kveld, mens andre partiledere hadde problemer med å snakke for bare smiling, er det politiske landskapet forandret radikalt. Chaffey nøler ikke med å slutte seg til beskrivelsen rotete.

- Ja, en rotete parlamentarisk situasjon er ikke akkurat en fordel. Vi håper vel, som mange andre, at det skal bli slutt på kaoset, og at det avtegner seg et politisk styre og en retning som kan gi stabile rammebetingelser for bransjen.

Chaffey er usikker på hvordan disse rammebetingelsene vil bli framover. Alle partiene har snakket om utdanning, endel har til og med snakket varmt om forskning og arbeidsinnvandring, og bransjen hadde kanskje håpet at det skulle ha vært diskutert litt nærmere omkring skatte- og avgiftspolitikk.
- Alle snakker pent om IKT, men det er nooe med å følge opp de fine ordene, og tenke over saker som har tilknytning til dette. Hvis man sier man skal straffe de rike hardt, så kan man vedta skatteregler som rammer for eksempel opsjoner, noe som kan ramme gründere og etablerere.


Han tror det vil bli vanskeligere for bedriftene å navigere i det politiske landskapet, og økt behov for bransjeorganisasjoner som Abelia, selv om idealet hadde vært at det skulle bli mindre behov.

- Dette er en valgkamp som har dreid seg om andre ting enn verdiskaping, det har heller handlet om utgifter og pengebruk. Vår utfordring er å bidra til å presse fram en debatt om hvordan vi skal produsere de verdiene, mener Chaffey.

Til toppen