Porno-spam oversvømmer Usenet

En trojaner av den kjipe sorten oversvømmer nå en rekke nyhetsgrupper med reklame for porno. Heldigvis har den ikke fått stor spredning. Ennå.

En Windows-basert trojaner gjør nå livet surt for brukerne av en rekke Usenet-grupper. NewsFlood oversvømmer grupper som alt.2600; alt.hackers.malicious; alt.comp.virus; alt.religion.scientology; alt.binaries.pictures.asparagus og seks andre med reklame for barneporno.

Sophos Antivirus melder, via nyhetstjenesten The Register, at trojaneren bruker en server i Sveits til å irritere brukerne av disse gruppene.


NewsFlood benytter en rekke forskjellige tittelfelt og avsendere, og fyller, som en Sophos-medarbeider lakonisk bemerker overfor The Register, News med enda mere søppel enn det vanligvis er der. Heldigvis kan de fleste Newsleserne filtrere meldinger.


Trojaneren beskrives som lav-risiko siden den sprer seg sakte og ikke har selvspredende egenskaper. Likevel skal antivirus-selskapene være iferd med å oppdatere programvaren.

Trojaneren kobler seg opp til serveren news.hispeed.ch og bomber sine ofre derfra.

Til toppen