Pornofiltre bør brukes minimalt

En amerikansk undersøkelse tyder på at pornofiltre fungerer best når de innstilles på minimal beskyttelse.

Den uavhengige amerikanske stiftelsen Kaiser Family Foundation, som er svært opptatt av spørsmål knyttet til helseinformasjon over Internett, har utgitt en rapport om hvordan USAs seks mest utbredte pornofiltre i skoler og offentlige bibliotek, fungerer i forhold til porno og legitime søk etter informasjon om sex, prevensjon og allmenne helsespørsmål.

Rapporten, 'See No Evil: How Internet Filters Affect the Search for Online Health Information', publiseres i dagens utgave av legetidsskriftet Journal of the American Medical Association. En oppsummering er tilgjengelig fra stiftelsens nettsted.

Kaiser-stiftelsen brukte vanlige søkemotorer for å finne fram til nettsteder som svarte til 24 ulike emner innen helse - fra brystkreft til prevensjon - og seks pornografiske emner. Dette ga et korpus på 3500 nettsteder, hvorav 3000 ble klassifisert som helsesteder, og 500 som pornosteder.

Disse 3500 nettstedene ble systematisk testet mot de seks filtrene 8e6, CyberPatrol, N2H2, SmartFilter, Symantec og Websense. Filtreringsparametrene ble innstilt på tre ulike nivåer. På det laveste nivået ble det bare innstilt på å stenge ut pornografi. På mellomnivået ble filtrene utvidet til blant annet nakenhet, mens på det mest restriktive nivået utelukket man også banning, narkotika og alkohol.

Stiftelsen viser til at stikkprøver blant 20 skoler og bibliotek avslørte at når man først installerer et innholdsfilter, er man tilbøyelig til å innstille det på å blokkere forholdsvis mye. Bare ett sted var filtere innstilt tilsvarende det laveste nivået i undersøkelsen.

En tidligere Kaiser-undersøkelse viste at 70 prosent av ungdommen i 15 til 17 års alderen har brukt internettet til å søke seg fram til helserelatert informasjon. 40 prosent har søkt seg fram til informasjon knyttet til sex og helse, det vil si prevensjon, AIDS, veneriske sykdommer, sikker sex, kondomer og så videre.

I den aktuelle undersøkelsen, ble det dokumentert at forskjellen mellom det laveste og det mest restriktive nivået i forhold til å sperre tilgang til pornosteder, er minimal. Det lave nivået blokkerer 87 prosent av pornostedene, mens det høyeste blokkerer 91 prosent. Den viktigste følgen av å oppjustere pornofiltrene fra laveste til høyeste nivå, var at blokkeringen av nettsteder om kondomer og sikker sex ble økt fra 9 prosent til 50 prosent. På det mest restriktive nivået, ble 23 prosent av informasjonen om seksuelt overførbare sykdommer sperret, 32 prosent om svangerskap og 35 prosent om prevensjon.

Rapporten dokumenterer også er risikoen for å havne på porno når man søker etter informasjon om helse og seks, er minimal. De ubeskyttede søkene etter rapportens 24 helsebegreper traff bare 1 prosent av pornostedene.

Kaiser-stiftelsen konkluderer med at det er viktig å innstille pornofiltre på det laveste nivået, slik at man unngår å sperre for informasjon som ungdom både trenger og er opptatt av å finne.

Til toppen