Post-Agresso til Jernbaneverket

Posten SDS skal levere et nytt Agresso økonomistyringssystem til Jernbaneverket. Programvarekontrakten skal være verdt rundt fem millioner kroner.

Avtalen med Jernbaneverket er dermed den største Agresso-kontrakten til nå som Posten SDS har inngått. Oppå programvareleveransen til fem millioner kroner, kommer opplæring, prosjektledelse og konsulentbistand i forbindelse med

implementeringen.

Løsningen skal være i drift i hele Jernbaneverket i løpet av 1999, opplyser Posten SDS i en pressemelding.

Jernbaneverket er statens organ for jernbanevirksomhet, og har forvaltningsansvaret for det offentlige jernbanenettet i Norge. Jernbaneverkets hovedoppgave er å stille et sikkert og pålitelig jernbanenett til disposisjon for miljøvennlig jernbanetransport. Jernbaneverket består av 11 hovedenheter med til sammen omlag 3.600 tilsatte.

Posten SDS har levert cirka 120 Agresso-installasjoner til statsforvaltningen, og har vært den største Agresso-forhandleren i Norge de to siste årene.

Posten SDS er et datterselskap av Posten Norge BA, og har nå rundt 990 ansatte. Selskapet omsatte i 1997 for 904 millioner kroner.

Til toppen