Post- og teletilsynet: - NetCom har markedsmakt

Post- og teletilsynet mener at NetCom har markedsmakt i markedet for samtrafikk. Det innebærer at selskapet må tilby trafikk inn i sitt nett til kostnadsorienterte priser. Konsekvensen av dette er betydelig lavere inntekter fra trafikk til NetComs nett.

Post- og teletilsynet har vurdert markedet for nasjonal samtrafikk og konkludert med at NetCom har markedsmakt.

I henhold til forskrift om offentlige telenett og offentlig teletjeneste medfører dette at NetCom må tilby samtrafikk til kostnadsorienterte priser.

Post- og teletilsynet har ikke indikert hva det innebærer i kroner og øre.

Imidlertid kan man ta utgangspunkt i den prisen Telenor Mobil tar for trafikk fra NetCom og i de prisene NetCom tilbyr sine storkunder.

Et slikt utgangspunkt innebærer at termineringsprisen (trafikk inn i NetComs nett) kan falle ned mot én krone eksklusive merverdiavgift i løpet av kort tid. Da forhandlingene om samtrafikk startet, tok NetCom 2,04 kroner eks.mva. for trafikk inn i sitt nett. Telenor Mobil krevde en pris på 1,23 kroner eks. mva. NetCom har sagt at de tilbyr kr. 1,85. Det har gått rykter om at NetCom under forhandlingene har vært villig til å strekke seg ned mot 1,70.

Da vi 9. januar skrev at NetCom kunne se et inntektsbortfall på 200 millioner kroner på et fall i samtrafikkprisene, kalkulerte vi med en inntektsbortfall til NetCom på to millioner kroner per år per øre samtrafikkprisen falt med. Utgangspunktet var trafikken i fjerde kvartal 1997.

Vi påpekte i vår børskommentar 19. mai at Post- og teletilsynet vurderte å gå inn for kostnadsbaserte priser i samtrafikkforhandlingene (se relatert sak "Gevinstene sikret i Merkantildata").

Til toppen