Posten kommer sterkere på Internett

Hittil har Posten i Norge operert på Internett som en ordinær aksess og innholds-leverandør. Dette i motsetning til det amerikanske postverket som mer fungerer som en leverandør av tilleggstjenester for Internett.

Hittil har Posten i Norge operert på Internett som en ordinær aksess og innholds-leverandør. Dette i motsetning til det amerikanske postverket som mer fungerer som en leverandør av tilleggstjenester for Internett.

Mens det amerikanske postverket (USPS - United States Postal Service) satser på en fremtid der leveranser av tilleggstjenester og støttefunksjoner på Internett skal sikre deler av driften, så har ikke det norske postverket noen tjenester som foreløpig skiller dem fra andre norske leverandører av innhold og aksess til Internett.

USPS har under testing og utvikling prosjekter som inkluderer et digitalt "post-meter" som fylles ut online og som skal bekrefte identiteten til elektronisk post samt fungere som en arkivnøkkel for digitale data. For å sikre tilliten til Internett, er en del av planene også etablering av internasjonale standarder som kan aksepteres i flere land.

Movers Net er en web-basert tjeneste som er spesielt beregnet på folk som er på flyttefot. Movers Net inneholder råd om hvordan en flytter enklest mulig, rabatter på billeie og annen informajon. Ved hjelp av kryptering skal det også bli mulig for folk som flytter å skifte adresse direkte på Internett.

- Litt av problemet er å sikre identiteten til den elektroniske posten, sier rådgiver i Posten, Knut Sundfjord, til digi:tele. Han forteller at det norske postverket jobber sammen med kolleger i Sverige og Finland med et system for en egen signering av elektronisk post. En slik signatur skal være så sikker og god at den skal holde i offentlig forvaltning. Når denne tjenesten lanseres er foreløpig uklart.

- Andre tjenester vi ser på er muligheten for å selge adresser online til næringslivet. Dette kommer neppe før til neste år. Muligheter for å kunne slå opp navn for å få korrekt adresse er en annen tjeneste som er under utvikling, sier Sundfjord. Posten har i dag en portokalkulator og en søkefunksjon for postnummer tilgjengelig for Internettbrukere.

Historiske årsaker gjør at Posten neppe vil få en like stor markedsandel for befordring av elektronisk post slik Posten har i dag med tradisjonell brevpost. - Men Posten vil gjerne også konkurrere i markedet for elektronisk post, sier Sundfjord. I dag tilbyr vi en type hybridpost, der en sender et elektronisk brev til Posten, som blir skrevet ut og deretter videresendt til mottageren.

Til toppen