Posten SDS aggressiv på utdanning

Gjennom sammenslåingen av tre selskaper vil IPOS AS bli den største leverandøren av administrative systemer til alle deler av utdanningssektoren i Norge

Posten SDS' datterselskaper IPOS AS og DeltaPro AS har kjøpt opp Alphabit AS, og disse går sammen i ett selskap. Det nye selskapet, IPOS AS, er per i dag under fusjon. Det nye selskapet blir en storsatsing på utdanningsadministrative systemer.

- Selskapene går sammen fordi vi driver innenfor det samme markedet, sier administrerende direktør i IPOS, Alf Hamar til digi.no. Selskapet står nå sterkere i møtet med den internasjonale konkurransen, og vil gradvis kunne satse mer på eksportrettet virksomhet.

DeltaPro har utviklet systemer for høgskolesektoren de siste ti år, og har i tillegg til dette utviklet systemer for studentsamskipnader. IPOS dekker nå utvikling, salg og konsulenttjenester innenfor alle typer utdanningsadministrasjon for barnehager, grunnskoler, videregående skoler og universitet/høgskoler.

Det sammenslåtte selskapet får omtrent 55 ansatte og forventer en omsetning i 1998 på 42 millioner kroner. IPOS har hovedkontor i Oslo, og avdelingskontorer på Lillehammer og i Bodø.

Ifølge en pressemelding fra IPOS er utdanningsadministrasjon et viktig satsingsområde, og gjennom denne fusjonen vil IPOS "være den naturlige samarbeidspartner innenfor utdanningsadministrasjon på alle nivåer, både nasjonalt og internasjonalt i årene som kommer."

Til toppen