Posten: - Stor økning i e-pakker

Antall servicepakker har økt kraftig de siste året. Posten mener denne økningen kan stamme fra økt bruk av e-handel. Fra januar til oktober i år har det vært en økning på 68 prosent i antall servicepakker. Fra januar 1999 til oktober i år har økningen vært på hele 80 prosent.

digitoday.no har fått tilgang til tallmateriale for Posten Logistikk som viser hvor mange pakker av forskjellig slag som har blitt sendt ut fra 1999 til 2000.

Posten har oppdaget en vekst i segmentet som kalles 'Servicepakker', dette er pakker som går fra forretninger til private kunder og innbefatter alt fra bestillinger, postordre men også e-handel.

Denne varegruppen har hatt en kraftig vekst det siste året.

I oktober 2000 ble det sendt ut 728.424 slike pakker i Norge. I januar samme år ble det sendt ut 433.147 pakker, mens det i oktober i fjor ble sendt ut 542.457 slike pakker.

Fra januar 2000 til oktober samme år var det med andre ord en økning på omtrent 68 prosent. Sett i forhold til oktober i år og samme periode i fjor er økningen noe mer beskjeden, nærmere bestemt 34 prosent.

Fra januar i 1999 til oktober i år har det vært en økning i antall servicepakker på 323.467 enheter, eller nærmere 80 prosent.

I oktober i år lanserte posten en ny tjeneste for å håndtere e-handelspakker, noe som i Postens statistikk går under navnet Hjem På Døren. Denne tjenesten hadde et volum på 281 pakker i oktober, men det er ventet at denne vil ta mye av for Servicepakker.

Servicepakkene er pakker som er fra bedrift til privatkunder, og innbefatter alle former for forsendelser, fra tradisjonell postordre til e-handel. Men Posten regner med at økningen den siste tiden skriver seg fra økning innenfor e-handel.

Til toppen