- Premissgiverne velger Unicenter

- Premissgiverne i det norske markedet har valgt Unicenter til sin IT-forvaltning, sier administrerende direktør Terje Langlete i Computer Associates Norway.

Langlete viser til at store og toneangivende aktører som Telenor Bedrift, Fellesdata, Posten/SDS, Merkantildata og ARK/Cinet har alle sammen valgt å styre sine systemer og sine nettverk med Unicenter TNG. I de første åtte månedene i CA Norways avvikende regnskapsår, altså fra april til november, har selskapet omsatt Unicenter for hele 153 millioner kroner.

Henning Klemp, ansvarlig for Unicenter i Norge, mener dette innebærer at CA i Norge har oppnådd det som er konsernets internasjonale mål - å sette de facto standard for "enterprise management". Her i landet er avstanden spesielt stor til hovedkonkurrenten Tivoli. Langlete mener Unicenter-omsetningen i Norge må være rundt fire ganger så stor som Tivolis, men innrømmer han ikke har håndfaste tall for påstanden.

- Hvis vi analyserer driftskontraktene som våre kunder oppnår, ser vi at Unicenter spiller en sentral rolle. Da Posten/SDS vant outsourcingen hos Vegdirektoratet, var det ganske klart at Unicenter var utslagsgivende.

Som andre milepæler i Norge trekker de fram oppkjøpet av EDI-, e-handel- og AS/400-spesialisten Aventura Systems i begynnelsen av desember, samt etableringen av kontorer i Bergen og Stavanger. Internasjonalt legger Langlete og Klemp vekt på at Microsoft integrerer Unicenter i neste utgave av Windows NT, også kjent som Windows 2000. De peker også på at CA i regnskapsårets andre kvartal hentet over halvparten av sin omsetning fra klient/tjener-markedet, selv om omsetningen til stormaskinmarkedet fortsetter å øke.

- I Norge er nærmere ni av ti nye prosjekter drevet fram av kundens behov for å temme Windows NT, sier Langlete. - De trekker med seg løsninger der også Unix og NetWare inngår. Men det er problemene med NT som er drivkraften i å skaffe seg Unicenter. - Oppkjøpet av Aventura Systems er svært interessant i denne forbindelsen. Det er et sted mellom 3500 og 4000 AS/400-maskiner i Norge, og stadig flere av disse får NT-baserte lokalnett omkring seg. Det utvider potensialet for Unicenter, og også for produkter som Opal (terminalemulering med grafisk grensesnitt) og Jasmine.

Andre referanser CA Norway liker å pynte seg med, er Det norske Veritas, Rikshospitalet og LO-IT AS (tidligere kjent som Fagdata, har driftsansvar for VÅR Bank og forsikring, samt flere fagforbund).

Til toppen