Presser Motorola til å dele seg i tre

Investor Carl Icahn tror en oppdeling vil gjøre aksjonærene 50 prosent rikere.

Presser Motorola til å dele seg i tre

Investor Carl Icahn tror en oppdeling vil gjøre aksjonærene 50 prosent rikere.

Carl Icahn er en kjent profil i USA, der finanspressen kaller ham for «activist investor». Med sine 3,3 prosent av aksjene i Motorola er han selskapets tredje største eier. Han har et klart mål: Løse opp Motorola i sine tre bestanddeler.

Motorola består i dag av tre divisjoner: Den som produserer mobiltelefoner er størst, med 51 prosent av selskapets årsomsetning på 39 milliarder dollar. Den går med underskudd: Ingen av de nyeste modellene har slått til, og den tidligere suksessen, Razr, er historie.

En annen avdeling lager forskjellige typer mobile terminaler, og har tilnærmet monopol for løsninger for radiokommunikasjon for amerikanske nødetater. En tredje heter «Home and Networks»: De leverer tv-bokser og telekom-utstyr for operatører.

Icahns regnestykke går ut på at de to mindre avdelingene til sammen er verdt 29 milliarder dollar. Legger man til selskapets likvide reserve på 4 milliarder dollar gir det en samlet verdi på 33 milliarder dollar.

Til sammenlikning tilsier dagens børskurs at Motorolas samlede markedsverdi er 37 milliarder dollar. Med andre ord: Aksjene verdsettes ut fra en implisitt vurdering av at mobildivisjonen er praktisk talt verdiløs.

Icahn tror mobildivisjonen burde kunne selges for rundt 20 milliarder dollar, tilsvarende ett års omsetning. Den store innen mobiltelefoner, Nokia, har en markedsverdi tilsvarende to års omsetning.

Å splitte Motorola vil følgelig øke aksjonærenes samlede verdier fra dagens markedsverdi på 37 milliarder dollar, til 53 milliarder dollar, altså over 43 prosent.

Selv om styret i Motorola ikke har signalisert noen form for støtte til Icahns regnestykke, har de tatt flere tiltak. Toppsjef Ed Zander er på vei ut: Stillingen overtas av president og COO Greg Brown, mens Dells tidligere finanssjef Tom Meredith er hyret inn som finanssjef. I en konferanse med analytikere nylig sa Meredith at han ikke ville utelukke noe, heller ikke oppsplitting.

Til toppen