Primtall-gal kapret 2585 datamaskiner

En intens lidenskap for å finne nye primtall fikk den amerikanske datakonsulenten til å gå fullstendig av skaftet...

Tilsynelatende var han en normal 28 år gammel datakonsulent, men da Aaron Blosser skulle gjøre en jobb for det lokale telefonselskapet US West i våres, tok den "gale forskeren" i ham overhånd, melder Tabloid Net.

I et intervju med Denver Post, sier Blosser at han hadde slitt med sitt problem i mange år, og da han begynte jobben hos US West, ble fristelsen for tilgangen til den enorme datakapasiteten for stor. Blossers "problem" var den forførende fristelsen han følte for primtall (tall som kun kan deles med seg selv og en). Det finnes tusenvis av slike tall, og det største man er kommet frem til har over 900.000 siffer. Søken etter nye primtall krever imidlertid massiv datakapasitet, og det var nettopp dette Blosser fant hos Baby Bell; 2585 datamaskiner totalt - perfekt for små nattlige eskapader, mens prosessorene var ledige...

Foruten at han klarte å okkupere datakraft tilsvarende 10,63 år med prosesseringstid (...), forårsaket han også total stillstand i US Wests nummeropplysningstjeneste. Datamaskiner som vanligvis lokaliserte telefonnumre på tre sekunder, brukte nå over fem minutter på jobben. Forsinkelsene var så enorme at selskapet nesten ble tvunget til å legge ned tjenesten.

US West stevner nå Blosser innenfor lovens maskimumsgrenser og den primtallgale er under FBI-etterforskning for datamaskin-bedrageri.

Selv om det kan synes slik, var dog ikke Blossers søken fullstendig håpløs. Det finnes fremdeles et uendelig antall uoppdagete primtall blant det fjell av siffer som går ubønnhørlig oppover fra én. Og etter hvert som tallene blir større, blir de også vanskeligere å finne, og man trenger flere og flere "gigaflops" datakapasitet.

Professor i matematikk ved Universitetet i Colorado, Jim Meiss, forteller at det ikke finnes noen formel for å finne primtall; man må teste hvert eneste tall.

Blosser er forsåvidt heller ikke den eneste primtall-freaken i verden. Det finnes en gruppe "primtall-fetisjister" som kaller seg selv Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS), oppkalt etter den franske munken Marin Mersenne, som skrev en eminent avhandling om primtall. Tilsammen har GIMPS tilgang til 200 gigaflops datakapasitet, og de har ved hjelp av dette funnet frem til de tre høyeste primtallene hittil.

Ifølge Tabloid Net installerte Blosser programmet NT Prime på US Wests datamaskiner. Programmet skulle bare være virksomt mens hovedprosessorene var ledige, men det skjedde ikke helt på den måten. I mai ble det oppdaget et program som ikke hadde noe med telekommunikasjon å gjøre, og eksperter sporet det tilbake til Blosser.

Blossers egen datamaskin ble konfiskert under en husransakelse, men selv hevder han å være "moralsk uskyldig". Han brukte sitt eget navn og passord, men glemte det der med å spørre om tillatelse.

Og det verste av alt?

Blosser fant aldri sitt nye primtall...

--

(Du kan forøvrig lese Blossers egen versjon via pekeren i margen til høyre, red.anm.)

Til toppen