Privat e-handel står stille

Bekymring om sikkerhet på nettet hindrer fortsatt mange i å handle elektronisk. Norsk reiselivsbransje kan imidlertid glede seg over at feriebestillingene øker.

Ifølge Global eCommerce Report 2002 fra morselskapet til Gallup, Taylor Nelson Sofres, har ikke netthandelen økt det siste året. Dyrere produkter som ferie-/fritidsreiser selger imidlertid mer enn tidligere, skriver selskapet i en pressemelding.

Global eCommerce Report er en verdensomspennende undersøkelse om privatpersoners bruk av Internett som blir gjennomført i 37 av landene hvor Taylor Nelson Sofres er representert. Den dekker Europa, Nord Amerika, Sør Amerika og Asia, og undersøkelsen er gjennomført tre år på rad og viser at andelen som har brukt Internett siste fire uker bare har økt med tre prosent det siste året.

Det er Skandinavia, USA, Canada og Nederland som har flest nettbrukere, mens gjennomsnittet for de 37 deltagerlandene er 34 prosent.

Den største økningen i internettbrukere er blant ungdommer under 20 år. Spesielt Nederland, Finland og Belgia går sterkt frem det siste året. Norge går noe tilbake.

Norsk Gallup Institutt, som er med på å gjennomføre undersøkelsen, mener dette skyldes at intervjuene er gjennomført i månedskiftet mai-juni hvor mange fridager og pent vær holdt bruken nede.


USA er fortsatt det landet hvor flest handler på Internett, men Norge og Korea er de landene som har en størst økning siden 2001. Det er fortsatt bøker og CD-er som er de mest populære varene i netthandel, men dyre produkter som elektronikk og feriereiser selges mer over Internett enn tidligere.

Norge og Irland er de landene som selger mest feriereiser på Internett.

Også andre undersøkelser Norsk Gallup har gjennomført viser at salg av feriereiser på Internett øker, men mai-juni en periode hvor denne salgsvaren blir spesielt mye omsatt i Norge. Tyskland og Nederland omsetter mest musikk på Internett, mens Taiwan og Belgia selger mest bøker.

Sikkerhet er den viktigste årsaken til å ikke handle på Internett, og andelen som oppgir dette som årsak øker i 2002.

Det ser også ut til at underholdning/hygge i de tradisjonelle butikkene er en viktig årsak for ikke å velge Internett som handleplass. Her er Norge intet unntak. Yngre oppgir imidlertid oftest at pris er den viktigste årsaken til ikke å handle på Internett.

18 prosent oppgir at de planlegger å handle på Internett i løpet av de neste 6 månedene. 16 prosent har vurdert å handle på Internett siste måneden, men valgt å ikke gjøre det. 15 prosent har brukt Internett som informasjonskilde for en handel som er gjennomført i tradisjonelle butikker. Det er ingen endring i disse resultatene det siste året.

Til toppen