Private tar SOL-risiko

Institusjonelle investorer kan selge aksjer i SOL allerede i dag. Dette kan ikke private gjøre før om én uke og sitter derfor med større risiko enn de store finansgutta.

De institusjonelle investorene som har tegnet aksjer i Scandinavia Online starter i dag handelen. Men de private må vente helt til den 13. juni med å selge sine SOL-aksjer.
Les om noteringen:
Schibsted ned i SOLoppgangen
SOL til 115 kroner aksjen

Private aksjonærer kan med andre ord bli sittende og se på at SOL-aksjen faller, uten at de kan selge seg ut. Institusjonelle kan selge som de vil. De private må vente til at aksjene er satt inn på VPS (verdipapirsentralen) kontoen.


- Internasjonal praksis går ut på at de som har tegnet seg som institusjonelle investorer, kan selge aksjen rett etter emisjonen er klar. De private må vente til oppgjøret er ferdig, før de kan begynne å selge. Men de kan fremdeles kjøpe, sier Bernt Bangstad, informasjonsdirektør ved Oslo Børs til digi.no.

Han forklarer at dette har med internasjonale forhold å gjøre. Internasjonalt er det vanlig at de institusjonelle blir tilgodesett slik at de kan hande rett etter at emisjonen er lukket. Siden SOL børsnoteres i Sverige og i Norge, vil disse reglene gjelde også på Oslo Børs.

Til toppen