Professor skeptisk til TV-reklamealternativer

Medieprofessor Rolf Høyer ved Senter for Medieøkonomi er enig i at TV-reklamen går inn i en usikker fremtid, men har ingen tro på produktplassering eller at det blir utberedt reklame på elektroniske programguider

I et intervju med digi.no tirsdag (se peker i margen til høyre) uttalte styreformann Tormod Evang i Reklamebyråforeningen at reklamespoten på 30 sekunder kommer til å bli historie i en digital TV-fremtid. Seerne vil bli mer fokusert på programmer enn kanaler, og fremtidens reklameformer vil basere seg på en nær forståelse av seeroppførselen.

Evang nevner produktplassering, elektronisk programguide (EPG) og reklame i bytte mot billigere abonnement som fremtidige måter for annonsørene å markedsføre sine produkter på TV-skjermen.

Professor Rolf Høyer ved Senter for MedieøkonomiBI i Sandvika tror at tendensen til å kjøpe sendetid uavhengig av program vil endre seg. Annonsører vil i større grad kjøpe reklametid i forbindelse med spesielle programmer for å nå en mer spesifikk målgruppe, eller et visst antall seere.

Han understreker at produktplassering i Norge ikke er lov i dag. Og det er ingenting som tyder på at loven endres på dette punktet.

- Jeg kan ikke tenke meg at det blir fritt frem for produktplassering. Innhold skal ikke være styrt av kommersielle interesser, og det finnes en generell politisk uvilje mot produktplassering. Utenlandske programmer faller imidlertid utenfor lovgivningen, og vi kan ikke forhindre produktplassering i amerikanske filmer og underholdningsprogrammer, sier medieprofessoren.

Evangs tanker om reklame i elektroniske programguider blir i følge Høyer nokså søkt. Det vil kunne gå utover funksjonaliteten til fjernkontrollene, og dessuten er en skikkelig utgave flere år frem i tid. Det som finnes i dag er primitive guider.

- Jeg tror det vil forekomme i meget liten grad. Først må digital-TV-spredningen skje, og deretter kan man ta stilling til EPG-er, mener professoren..

Når det gjelder "gratistelefon-prinsippet", med å tilby billigere abonnement mot å se reklame, sier Høyer at det muligens vil komme, men at det også blir et stykke frem i tid.

Han legger til at lovgivningen i Norge vil komme til å harmonisere med europeisk medielovgivning. Man kan ikke som Evang bare hevde at Norge må tilpasse seg utlandet.

- Norge vil tilpasse seg og har allerede tilpasset seg EU. Det er ingen tvil om det, sier Høyer. Professoren opplyser at EU nå holder på å utarbeide et lovforslag som går ut på at TV-selskaper (for eksempel TV3) som sender fra ett land (for eksempel England) med hovedmål å bare sende til ett annet land (for eksempel Norge), må tilpasse seg reglene til mottakerlandet.

Til toppen