RESULTATERFINANS

Provida fremdeles umoden

Omsetningen i Provida steg trolig med knappe 8-9 prosent fra tredje kvartal 1997 til tredje kvartal 1998, men resultatet er forbedret med knappe 30 prosent i den samme perioden. Oppkjøpet av RS/2 gav selskapet et betydelig tap i første halvår. Dette tapet har selskapet ikke offentliggjort før nå.

Jørgen Christiansen
29. okt. 1998 - 15:06

Omsetningen i Provida ble 75 millioner kroner i tredje kvartal. Denne omsetningen inkludere nå RS/2 som ble innfusjonert i selskapet i tredje kvartal med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 1998. Veksten i omsetningen inkludert RS/2 er 30 prosent i tredje kvartal målt mot samme kvartal i fjor. Dersom man rensker ut omsetningen i RS/2 er omsetningsveksten trolig i området rundt 8-9 prosent (basert på en årlig omsetning i RS/2 i 1997 på 45 millioner kroner, og en omsetning i "Electronic Distribution" på rundt 3 millioner i tredje kvartal i fjor).

Stygt tap i RS/2

Ved fremleggelsen av resultatet for tredje kvartal la Provida også frem resultatet for RS/2 for årets ni første måneder. Dette resultatet viser et tap i første halvår på 11,5 millioner kroner. Administrerende direktør Jo Arnstad forklarer tapet delvis med bortfall av ventet omsetning i Russland og ekstra kostnader knyttet til prosjekter som ble inntektsført i 1997.

Arnstad sier til digi.no at han ikke ble klar over resultatet i RS/2 før for to uker siden, og at han ikke så det som nødvendig å informere børsen. Begrunnelsen for ikke å informere børsen oppgis å være at det svake resultatet ikke stammer fra tredje kvartal, og at prisingen av selskapet av Provida ble vurdert til å være rimelig basert på selskapets resultater og fremtidsutsikter.

Arnstad mente derfor det ikke var noen grunn til å informere markedet om at selskapet hadde tapt 11,5 millioner kroner i første halvår.

Selv om RS/2 har tapt nærmere 12 millioner kroner så langt i år - hvor av 11,5 millioner på driften i første halvår - regner Arnstad med at virksomheten vil vise et nullresultat for året under ett.

- Vi har allerede solgt inn løsninger som tilsier et driftsresultat på mellom 9 og 13 millioner kroner for RS/2 i fjerde kvartal. Den eneste risikoen som ligger i dette tallet er om vi får levert løsningene i løpet av kvartalet, sier Jo Arnstad.

Retail tjener penger neste år

Omsetningen i kvartalet fordeler seg med 20,2 millioner kroner i Retail & Corporate, 11,7 millioner kroner i International Banking, 20,4 millioner kroner i Consulting, 7,7 millioner kroner i Capital Market og 15 millioner kroner i Electronic Distribution (Inkl. RS/2).

Omsetningen innen Retail & Corporate bærer fremdeles preg av å være knyttet til utviklingsarbeid hos Kreditkassen i Norge, noe som svekker lønnsomheten. I tredje kvartal gikk denne delen av virksomheten med 900.000 kroner i underskudd. Samtidig er omsetningen sterkt økende og det ligger mye omsetning hos selskapets Retail-kunder gjemt i inntektene som er bokført i konsulent-divisjonen.

Jo Arnstad mener at denne delen av virksomheten på sikt skal ha en driftsmargin på 20 prosent.

For de øvrige virksomhetsområdene ser marginutviklingen ut til å være omtrent som tidligere i år, da unntatt RS/2 som viste et nullresultat i tredje kvartal og solide tap i første halvår.

Distribusjon blir avgjørende

For at Provida på sikt skal vise lønnsomhet er det avgjørende for selskapet at løsningen som er utviklet og fremdeles er under utvikling for fremtiden blir solgt og installert av andre enn Provida selv.

Derfor jobber selskapet med å knytte til seg partnere som kan ta seg av salg og installasjon av systemene. I Italia er det nå underskrevet en samarbeidsavtale med Olivetti. Jo Arnstad forteller at han er kommet langt i samtaler med potensielle lokale partnere i Sverige, Tyskland og Frankrike.

Med stadig flere løsninger som er ferdigutviklet og fokus på å sikre seg samarbeidspartnere i flere land, satser Arnstad på at utviklingskostnadene som en andel av omsetningen skal ned fra 65 prosent til 55 prosent i løpet av de nærmeste årene.

For 1998 som helhet venter Arnstad en omsetning på 330 millioner kroner.

Ikke så sunn balanse

Ved utgangen av tredje kvartal har Provida ført 125 millioner kroner som omløpsmidler i balansen. Av dette er omtrent 15 millioner kroner kontanter, 40 millioner kroner kundefordringer og 70 millioner kroner er arbeid som er inntektsført men ikke fakturert.

Gitt at selskapet på sikt vil ha færre lange utviklingsprogram hos sine kunder og ønsker å distribuere via partnere i flere geografiske områder, følger det at denne siste posten med "varer i arbeid" skal reduseres betydelig.

Kontantbeholdningen hos Provida er på et meget lavt nivå og Arnstad utelukker ikke en emisjon for å styrke arbeidskapitalen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.