Datainnbrudd

PST og Kripos etterforsker innbrudd i datasystemene i Helse Sør-Øst

Mistenker en avansert og profesjonell aktør.

Illustrasjonsbilde: Helse-IT
Illustrasjonsbilde: Helse-IT (Bilde: Colourbox)

Mistenker en avansert og profesjonell aktør.

Ukjente aktører har brutt seg inn i datasystemene i Helse sør-øst. Helseforetaket mistenker at profesjonelle står bak, og PST og Kripos er koblet inn i saken.

​Mandag 8. januar ble Sykehuspartner, som er en del av Helse sør-øst, varslet om at det pågikk unormal aktivitet i datasystemene i regionen. Innbruddet skal ha funnet sted forrige mandag, men digi.no har mottatt motstridende opplysninger om dette. Vi kommer tilbake med detaljer om dette i en senere sak.

Alvorlig

– Dette er en alvorlig situasjon, og det er satt i gang tiltak for å begrense skadene i forbindelse med innbruddet. Når vi vet at det pågår slik aktivitet rettet mot våre systemer, er det viktig at alle ansatte i helsetjenesten følger de råd som gjelder for bruk av IKT i tjenesten, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektoratet sier at det så langt ikke er indikasjon på at noen har lyktes med datainnbrudd i de andre helseregionene. Det er heller ingenting som tyder på at kommunehelsetjenesten er berørt.

Ifølge administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus, er det ikke noe som så langt tilsier at innbruddet har fått konsekvenser for pasientbehandlingen eller pasientsikkerheten. Dette opplyser hun i en pressemelding.

FCKS

Partene i Felles Cyberkoordineringssenter (FCKS) – Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Etterretningstjenesten, PST og Kripos jobber samlet i denne saken med hendelseshåndtering og teknisk analyse.

– Dette er en alvorlig sak som vi tar på største alvor. Vi har satt betydelige ressurser inn for å bistå helsemyndighetene og håndtere situasjonen. Av hensyn til hendelseshåndteringen kan vi på det nåværende tidspunkt ikke gå i nærmere detalj om angrepet, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, til NTB.

 

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen