Quark frigjør seg fra Mac-arven

Forbedringene i kommende QuarkXpress 7 gjenspeiler Quarks behov for å frigjøre seg fra Mac-arven.

Forbedringene i kommende QuarkXpress 7 gjenspeiler Quarks behov for å frigjøre seg fra Mac-arven.

160 kunder er i ferd med å teste en tidlig utgave av QuarkXpress 7, layoutverktøyet som er Quarks hovedprodukt. Quarks markedssjef for Europa, Gavin Drake, sa i en pressebriefing i Oslo i går at en mer framskreden beta kan være klar i løpet av et par tre uker, og at dersom kundene er fornøyd, vil verktøyet kunne sendes ut på markedet forholdsvis tidlig i 2006.

– Men det er avhengig av kundene. Versjon 7 er vår største oppgradering noen sinne, og det har ingen hensikt i å sende ut et uferdig produkt, sa Drake.

Den endringen Drake framhever som en av de aller viktigste, er grafikkmotoren.

– Grafikkmotoren som vi har brukt hittil, bærer preg av at de første utgavene av QuarkXpress utelukkende ble levert for Mac, og benyttet Mac-ens grafikkmotor QuickDraw. Da Windows-utgaven av Quark kom, laget vi en emulator for å formidle QuickDraw-grafikken til grafikkmotoren i Windows. Vi beholdt denne bindingen til QuickDraw for lenge.

I QuarkXpress 7 sitter Quarks nye og egenutviklede grafikkmotor Xdraw.

– Xdraw er et generisk tegnebibliotek som sitter i selve applikasjonen, med egne grensesnitt til både Windows og Mac OS.

Drake tar fram en demonstrasjon på en Mac, for å sammenlikne strektegninger gjengitt i henholdsvis QuarkXpress 6.5, og en prøveutgave av versjon 7. Forskjellene er påtakelige, både i strektegninger og i tekst. I versjon 7 er teksten like skarpt når den roteres som når den står rett, og tynne streker blir ikke plutselig borte der de krummer.

– Vi mener denne grafikkmotoren er på høyde med alt som ellers måtte finnes.

QuarkXpress 6.5 hadde et gratis tillegg kalt QuarkVista som gjorde det mulig for brukere å redigere grafikk direkte i ombrekkverktøyet. I versjon 7 blir denne funksjonen integrert, og ordnes slik at endringene ikke lagres i den opprinnelige grafikkfilen. Quark mener dette langt på vei vil gjøre det unødvendig for layoutarbeidere å jobbe i Photoshop.

Versjon 7 løser også tidligere utgavers vanskelig omgang med gjennomsiktighet. Hver fargeverdi tilordnes også en verdi som angir graden av gjennomskinnelighet, fra helt gjennomsiktig til helt ugjennomsiktig. Det innebærer at hvert nivå kan tilordnes et transparensnivå.

Ifølge en gjennomgang av produktet av fagtidsskriftet Printaction, har QuarkXpress også mer avansert fargehåndtering, i tråd med anbefalinger fra blant annet standardiseringsorganisasjonen International Color Consortium.

Fagtidsskriftet trekker for øvrig fram arbeidsflyt som noe av det viktigste ved versjon 7. For eksempel er det innført såkalte «komposisjonsområder» («composition zones») som lar flere arbeide samtidig mot samme side, men mot hvert sitt logiske område. Da kan en justere layouten på hele siden, mens en annen finjusterer en annonse. De som arbeider samtidig mot en side, ser endringene fra de andre straks de er lagret.

Arbeidsflyten bedres også gjennom «Job Jackets», en implementasjon av standarden Job Definition Format.

På formatsiden arbeider Quark mye med XML og åpne standarder.

– Vi deltar i mye relevant standardiseringsarbeid, og må selvfølgelig støtte standarder som pdf [fra erkerivalen Adobe], sier Drake. – XML er også svært viktig. Problemet med XML er at det er for tungt og omfattende til å brukes som standard filformat for et ombrekkingsverktøy. Det vi har implementert, er en XML dokument objektmodell. I versjon 6.5 av QuarkXpress var den var den «bare les», men i versjon 7 er den «les og skriv». Det betyr at utviklere vil kunne arbeide mot versjon 7 på mange nye måter, og at man kan bygge mye samhandling mellom Quark-dokumenter og andre applikasjoner i bedriften.

Ifølge Printaction lanserte Quark i oktober i fjor et XML-initiativ kalt QuarkXPress Markup Language. Dokument objektmodellen er det sentrale i dette initiativet. Modellen gir en full beskrivelse av Quarks filformat, i XML. Tidsskriftet kommenterer at dette trekket kan gi Quark en lederrolle innen interoperabilitet for grafisk programvare, gjennom evnen til å flytte forandringer fra et format til et annet. Forutsetningen er man kan gjøre gode tillempninger av XML, og at brukerne griper anledningen. En av følgene kan bli at pdf-formatet blir en nisjeformat mot utskrift.

Quark selv er i ferd med å ta de første skritt for å gjøre XML til standardformidler mellom bedriftsdata og trykksaker, gjennom sine øvrige produkter for innholdsforvaltning og e-handel.

Det siste – Quark Commerce Manager – er foreløpig begrenset til USA. Den knytter katalogproduksjon til e-handel, salgsstatistikk og salgsanalyse i sanntid. Drake tror dette produktet kan komme til Europa innen utgangen av 2006.

Den kan ellers bemerkes at Quarks satsing på XML passer godt inn i Microsofts visjoner om bedriftssøk, som også bygger på XML. En bro mellom QXML og Microsofts foreslåtte standard Office Open XML, vil gjøre det mulig for bedrifter å legge opp systemer for informasjonsforvaltning med tilgang til avanserte dokumenter i Quark på linje med enklere dokumenter i Word, Excel eller Powerpoint.

    Les også:

Til toppen