Qwest styrker grepet om Europa

Den amerikanske teleoperatøren Qwest befester seg som en aktør å regne med på det transatlantiske telemarkedet etter at selskapet torsdag offentliggjode etablering av et joint venture sammen med den nederlandske operatøren KNP.

Venturet får under navnet KPNQwest og målet for selskapet er å ta ut stordriftsfordeler av de to selskapenes felles infrastruktur, spesielt i Europa. For Qwest er identisk med selskapet som i vår kjøpte EUnet for 1,2 milliarder kroner i aksjer og kontanter. EUnet er Qwests hovedbidrag til venturet, mens det tidligere nederlandske telemonopolet skal bidra med sitt europeiske telenett.

KNP er fra før deltaker i venturet Unisource, som er en europeisk teleallianse der også Swisscom og svenske Telia inngår. Det er ennå ikke offentliggjort om Unisource-partnerne skal delta i venturet med Qwest. Qwest har tidligere vært nevnt som en mulig ny samarbeidspartner for Telia i USA.

Venturet skal omsette for vel 400 millioner dollar i 1999 og det planlegges en vekstrate på 40 prosent for selskapet. I en felles pressemelding heter det at de to selskapene vil investere vel 700 millioner dollar i selskapet som skal sette i gang driften allerede i januar.

Qwest er i full gang med å bygge ut sitt nord-amerikanske fibernett som skal stå ferdig i år 2000. Når Qwest og KNP nå slår sine pjalter sammen styrker dette begge selskapenes evne og kapasitet til å levere telekapasitet basert på IP i begge verdensdeler, samt begge veier over Atlanterhavet.

En viktig del av samarbeidet er EUnet, som med sine 84.000 kunder blir første målgruppe for KPNQwest sine IP-tjenester. Selskapet skal i tillegg levere carrier-tjenester til andre operatører.

På en pressekonferanse i Amsterdam kunne KNPs styreleder, Wim Dik, fortelle at alliansen med Qwest gjør det mulig å entre markedet for IP-baserte tjenester raskere enn først planlagt.

Til toppen