Raderer ut BOL.com i Norge og Danmark

BOLs Norden-sjef Jerker Nilsson hadde foreslått en plan for å beholde den norske og danske e-handelsvirksomheten, men eierne hadde bestemt seg: alt lokalt innhold skal bort, og minst ti ansatte forsvinner.

I går kveld kom pressemeldingen om at det store tyske mediehuset Bertelsmann AG integrerer e-handelsvirksomheten i BOL.com inn i medlems- og bokklubbvirksomheten sin.

Dette er et slag for en stor global mediebedrift som lenge hadde store planer om å børsnotere BOL.com. I tillegg var det stilt store forventninger til den nordiske satsingen.

I forbindelse med den pågående konsolideringen i hele internettbransjen, kom så meldingen om at det norske og danske kontoret legges ned.

- Meldingen var nok litt prematur, sier Norden-sjef Jerker Nilsson til digitoday.no.

- Bertelsmann eier kun halve BOL Nordic, KF Media eier den andre halvparten. Vi hadde styremøte i BOL Nordic i går kveld, etter at pressemeldingen var sendt ut. Men utfallet ble det samme, sier Nilsson.

Han hevder at han selv hadde utarbeidet en plan hvor han foreslå å beholde alle de nordiske landene, men begge eierne i Norden hadde mistet tålmodigheten.

- Vi er avhengig av eierens velvillighet for å skyte inn penger og da ble dette løsningen. Det som ble klart er at vi stenger hele virksomheten i de to landene. Kontoret legges ned, de lokale sitene forsvinner og kontraktene med de norske og danske leverandørene kuttes, sier han og sier at den lokale forankringen i hvert land har vært en grunnstein i BOLs strategi i ekspansjonsfasen.

Derfor kuttes det nå fullstendig når eierne først har bestemt seg.

Grunnen til at det ble Norge og Danmark som kom til å lide, skal blant annet ha vært tidsmomentet. Eierne er, som de fleste internetteiere, utålmodige etter å nærme seg balansepunktet i regnskapet.

- Vi startet i Sverige i august 1997 (da som Bokus - red.anm.) og året etter i Finland. Norge og Danmark kom ikke skikkelig på plass før i 1999, forklarer han.

Gjennom en lang periode har da også Bokus/BOL bygget seg opp til nummer én posisjon i Sverige, mens i Norge har de vært nummer to etter Bokkilden.

Nilsson vil ikke spekulere i hvor lang tid det ville tatt før den norske og danske virksomheten ville nådd break-even - utover at "det ville nok tatt en stund".

Nå forsvinner fem ansatte fra hvert nasjonale kontor, til sammen 10 årsverk. I tillegg sitter det BOL-ansatte i Lund i Sverige som har stått for innkjøp og drevet med kundeservice for de to andre nordiske landene. Disse må også gå.

- Per i dag er vi 60 personer, det blir en del som forsvinner. Vi skal imidlertid være veldig bevisste å gjøre denne prosessen i full overenstemmelse med fagforeninger og følger arbeidsrettsreglene, sier han og hinter om at dette kanskje ikke alltid blir gjort i de vanskelige nedbemanningsprosessene som endel IT-bedrifter nå må gjennom.

I tillegg til å kutte i arbeidsstokken og legge ned lokale kontorer, kuttes også markedsbudsjettene. I forbindelse med merkevarebyggingen av BOL i alle de nordiske landene i fjor, ble det brukt millioner av kroner. Nå reduseres det meste av markedsaktivitetene til relasjonsbygging i de målgruppene de står sterkest, akademiske kretser og profesjonelle bokkjøpere.

Til toppen